Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Consulaire diensten Aanvraag elektronische identiteitskaart (eID/Kids-ID)

Aanvraag elektronische identiteitskaart (eID/Kids-ID)

De eID-kaart is voor Belgische onderdanen vanaf 12 jaar die in het rechtsgebied van deze post ingeschreven zijn. Voor kinderen onder 12 jaar kan een Kids-ID aangevraagd worden.

 
Procedure:

De aanvraag van een elektronische identiteitskaart (idem voor Kids-ID voor jongeren tot 12 jaar) kan per post gedaan worden. Het is niet nodig om persoonlijk aanwezig te zijn bij de diplomatieke post.

Gelieve volgende documenten te laten geworden bij de bevoegde diplomatieke post (Brasilia, Rio de Janeiro, São Paulo):

  • Het aanvraagformulier van de identiteitskaart OF het aanvraagformulier van de Kids-ID leesbaar in hoofdletters in te vullen op A4 formaat.
  • Twee recente foto's van 3,5 x 4,5cm die voldoen aan de vereisten.
  • Aanmaakkosten: zie tarieven en de betalingsvoorwaarden
  • Verzending: Indien u wenst dat de identiteitskaart u aangetekend toegezonden wordt, gelieve dan twee geadresseerde en gefrankeerde enveloppen (elk met postzegels ter waarde van R$12,00) toe te willen voegen.
  • Afleveringstermijn: 4 tot 8 weken.

 
Geldigheidsduur van de eID/Kids-ID

Vanaf 01.03.2014 hebben de identiteitskaarten de volgende geldigheidsduur:

  • Voor aanvragers onder 12 jaar: 3 jaar
  • Voor aanvragers van 12 jaar tot 18 jaar: 6 jaar
  • Voor aanvragers tussen 18 jaar en 75 jaar: 10 jaar
  • Voor aanvragers boven 75 jaar: 30 jaar

Voor alle bijkomende informatie gelieve contact op te nemen met het consulaat of ambassade van uw regio per e-mail.