Legalisatie van documenten

  1. Zuletzt aktualisiert am

Apostille

België en Brazilië zijn partij bij de Conventie van Den Haag betreffende de afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten.

Dit betekent dat, om geldig te zijn in België, Braziliaanse openbare akten (bv. akten van burgerlijke stand, notariële akten, vonnissen, diploma’s, getuigschriften, verklaringen afgelegd voor een openbaar notaris “cartório”, …) niet meer moeten gelegaliseerd worden door het Braziliaanse Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen (“Itamaraty”) en door een Belgische diplomatieke post in Brazilië. Het volstaat dat deze Braziliaanse akten voorzien worden van de Apostille door een Braziliaans “cartório” (openbaar notaris), dat daartoe gemachtigd is door de “Conselho Nacional de Justiça” (zie lijst van de aangewezen “cartórios”). Indien het originele document vertaald werd in een van de Belgische nationale talen (Nederlands, Frans of Duits) door een beëdigde vertaler in Brazilië, zal de vertaling ook moeten geapostilleerd worden door een bevoegde “cartório”. Zodra de Braziliaanse documenten geapostilleerd zijn door een bevoegde “cartório” binnen een termijn van maximum 6 maanden, kunnen deze zonder meer voorgelegd worden aan de Belgische autoriteiten.

En vice versa, dienen Belgische openbare akten, die voorgelegd moeten worden aan de Braziliaanse administratie, voorzien te zijn van de Apostille door de bevoegde Belgische overheid in België. Voor meer informatie kan u de website van Buitenlandse Zaken raadplegen.


Uitzonderingen

Sommige Braziliaanse documenten, die dienen voorgelegd te worden aan de Belgische autoriteiten in het raam van de aanvraag van een visum (enkel bij het Consulaat-Generaal in São Paulo) of een verblijfs- of arbeidsvergunning (bij een gemeentebestuur in België) kunnen voor echt verklaard worden door één van de Belgische diplomatieke posten in Brazilië (Ambassade van België te Brasília of Consulaat-Generaal in Rio de Janeiro of São Paulo).


1. Geneeskundig getuigschrift

De Ambassade en de Consulaten-Generaal van België in Brazilië kunnen de geneeskundige getuigschriften voor echt verklaren, die afgegeven zijn door de dokters erkend door deze Belgische diplomatieke posten.

Lijst van erkende geneesheren

De erkende dokters dienen gebruik te maken van de formulieren voor geneeskundige getuigschriften, vastgesteld door de Belgische wet, beschikbaar op volgende websites:

Het geneeskundig getuigschrift afgegeven door een erkende dokter moet niet geapostilleerd  worden. Gelieve het originele getuigschrift voor te leggen of per post te verzenden naar de Ambassade van  België te Brasília of het Consulaat-Generaal in Rio de Janeiro of São Paulo, die het gratis voor echt zal verklaren.

2. Bijzondere gevallen


1. “Verbintenis tot tenlasteneming” voor de aanvraag van een studentenvisum (bijlage 32)


2. Privédocumenten

Gelieve de Ambassade of het dichtstbij zijnde Consulaat-Generaal van België te contacteren.

OPMERKINGEN: Volgende documenten zullen nooit voor echt verklaard worden door de Ambassade, noch door de Consulaten-Generaal van België in Brazilië.

  • Kopieën van identiteitsbewijzen of reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, enz.)
     
  • Documenten uitgereikt door de Belgische autoriteiten in België. Gelieve de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen. Zoals vermeld op deze website moeten Belgische documenten die voorgelegd dienen te worden aan de Braziliaanse autoriteiten voorzien worden van de Apostille in België.