Bevolking

  1. Zuletzt aktualisiert am

Belgen die niet in een Belgische gemeente ingeschreven zijn en een uittreksel uit het Belgische strafregister wensen te verkrijgen, moeten hiervoor de dienst Centraal Strafregister van de Federale Overheidsdienst Justitie contacteren. Zij moeten een mail sturen naar casierjudiciaire@just.fgov.be, met vermelding van naam, voornaam, adres, geboortedatum en –plaats en de reden van de aanvraag.

Belgen die in een Belgische gemeente ingeschreven zijn, moeten hun gemeentebestuur contacteren.

De consulaten kunnen geen uittreksel uit het Belgische strafregister afleveren.

Een uittreksel uit het Braziliaanse strafregister bestaat uit twee documenten. Om deze te verkrijgen moet zowel de “polícia federal” als de “polícia civil” van de staat waar men woont gecontacteerd worden.