Bevolking

  1. Last updated on

Belgen die ouder zijn dan 18 jaar en ingeschreven zijn op een Belgisch consulaat zijn onderworpen aan de opkomstplicht bij de verkiezingen van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement, die doorgaans elke vijf jaar plaatsvinden.

De Belgen die onderworpen zijn aan de opkomstplicht, moeten het inschrijvingsformulier voor de verkiezingen invullen, ondertekenen en op hun consulaat indienen (per post of persoonlijk). Het formulier blijft onder voorbehoud van wijzigingen in de kieswetgeving ook voor latere verkiezingen geldig.

Op het formulier moet zowel een gemeente van aanhechting in België als een stemwijze gekozen worden.


Gemeente van aanhechting:


De gemeente van aanhechting moet gekozen worden volgens de regels die op het formulier vermeld staan: de keuzecriteria moeten in de juiste volgorde toegepast worden. Bijvoorbeeld: enkel wie nooit in een Belgische gemeente ingeschreven geweest is, mag de gemeente van geboorte kiezen, enkel wie nooit in een Belgische gemeente ingeschreven geweest is en er niet geboren is, mag een gemeente kiezen waar een van de ouders ingeschreven geweest is, enzovoort.

Het is aangeraden in elk geval ook de verklaring op eer betreffende de gemeente van aanhechting in te vullen en te ondertekenen: de verklaring op eer geldt als voldoende bewijs dat de juiste gemeente van aanhechting gekozen werd. Wie de verklaring op eer niet invult, moet door middel van andere documenten bewijzen dat de juiste gemeente van aanhechting gekozen werd.


Stemwijze:


Er kan gekozen worden tussen vijf stemwijzen:

  • persoonlijk in België. In dit geval moet de kiezer zich op de dag van de verkiezingen in België in de gemeente van aanhechting aanbieden om deel te nemen aan de stemming.
  • per volmacht in België. In dit geval moet de kiezer een andere kiezer, die ingeschreven is in de gemeente van aanhechting, via het volmachtformulier een volmacht verlenen om aan de stemming deel te nemen. Elke kiezer kan slechts een volmacht krijgen (vanuit het buitenland of van een andere kiezer in België die verhinderd is).
  • persoonlijk op het consulaat. In dit geval moet de kiezer zich op de dag van de verkiezingen in het buitenland (dit is niet dezelfde dag als in België) op het consulaat aanbieden om deel te nemen aan de stemming.
  • per volmacht op het consulaat. In dit geval moet de kiezer een andere kiezer, die op hetzelfde consulaat ingeschreven is en gekozen heeft om persoonlijk op het consulaat te stemmen, via het volmachtformulier een volmacht verlenen om aan de stemming deel te nemen. Elke kiezer kan slechts een volmacht krijgen.
  • per briefwisseling. De kiezer is in dit geval verantwoordelijk om het ingevulde stembiljet zelf per post naar België te sturen. Omwille van het geheim van de stemming is het niet mogelijk het ingevulde stembiljet via uw consulaat naar België terug te sturen. Houd er rekening mee dat de door de wet voorziene termijnen zeer kort zijn en dat de stembiljetten eerst vanuit België naar uw consulaat gestuurd worden alvorens naar u doorgestuurd te worden.

De deelname aan de verkiezingen (zowel de inschrijving als kiezer als de effectieve deelname aan de stemming volgens de gekozen stemwijze) is verplicht.

Voor meer informatie over de deelname van Belgen in het buitenland aan de verkiezingen kijkt u op deze pagina op de site van Buitenlandse Zaken