Bevolking

  1. Last updated on

Uw consulaat kan aan ingeschreven Belgen een aantal attesten en uittreksels uit het bevolkingsregister afleveren. Deze documenten kunnen helpen bij administratieve procedures in Brazilië. In principe worden de attesten alleen aan de persoon zelf afgeleverd. Contacteer uw consulaat voor meer informatie.

De beschikbare attesten zijn:

  • attest van woonplaats (met of zonder historiek);
  • attest van inschrijving;
  • attest van gezinssamenstelling;
  • attest van nationaliteit (enkel de Belgische nationaliteit kan bevestigd worden);
  • attest van naamsovereenkomst (indien de naam naar Belgisch en Braziliaans recht verschillend is);
  • attest van burgerlijke staat;
  • attest van bezit van een identiteitsdocument;
  • uittreksel uit de consulaire bevolkingsregisters.

De afgifte van consulaire attesten is betalend.