Ambassade en Consulaten van België in Brazilië

België in Brazilië

Klik op de staat waarin u woont om doorverwezen te worden naar de bevoegde Ambassade of Consulaat-Generaal:

Carte

AcreAlagoasAmapáAmazonasBahiaCéaráDFEspirito SantoGoiásMaranhãoMato GrossoMato Grosso do SulMinas GeraisParáParaíbaParanáPernambuccoPiauíRio de JaneiroRio Grande do NorteRio Grande do SulRondôniaRoraimaSanta CatarinaSão PauloSergipeTocantins

COVID-19

Toestand op 1 oktober 2021:

 

Algemene aanbevelingen
Het is belangrijk dat iedereen de aanbevelingen van de internationale en lokale overheden om de verspreiding van het virus tegen te gaan nauwgezet naleeft.

 

Belgen op reis in Brazilië
Raadpleeg ons reisadvies, dat regelmatig bijgewerkt wordt. Wij staan uiteraard steeds tot uw beschikking indien nodig.

Als u dat nog niet gedaan hebt, raden wij u eveneens aan u in te schrijven op Travellers Online zodat wij uw contactgegevens hebben. Vergeet ook niet u opnieuw uit te schrijven wanneer u terug in België bent of ons dit rechtstreeks te laten weten.

 

Belgen die in Brazilië wonen
Schrijf u per mail in op de ambassade of het bevoegde consulaat-generaal (zie kaart), als u dit nog niet gedaan hebt.

 

Consulaire diensten aan Belgische staatsburgers
De ambassade en de consulaten blijven open en beschikbaar voor alle consulaire diensten voor Belgische staatsburgers, enkel op afspraak.

 

Voorwaarden voor inreis in België en visa

De Belgische grenzen zijn open voor alle houders van een door België erkend vaccinatiecertificaat, voor alle reizen van burgers en inwoners van de EU en gelijkgestelden evenals voor alle essentiële reizen vanuit Brazilië. U vindt de exacte voorwaarden hieronder.

Aangezien er geen rechtstreekse vlucht is tussen Brazilië en België, raden wij u ook aan contact op te nemen met het consulaat van het transitland om na te gaan of dit land de doorreis al dan niet toelaat en of het hierbij bijkomende voorwaarden oplegt.

  • 1.Covid-19-vaccinatiecertificaat

Houders (ongeacht de nationaliteit of het land van verblijf) van een EU Covid-19-vaccinatiecertificaat, van een certificaat uitgereikt in Brazilië in het Engels via de applicatie ConecteSUS of van andere landen buiten de EU dat minimaal de hieronder vermelde informatie bevat*, en dat de volledige vaccinatie sinds meer dan 14 dagen met een vaccin Pfizer, Moderna, Astra Zeneca (Vaxzevria of Covishield) of Janssen aantoont, en niet-gevaccineerde meereizende minderjarigen beneden de 12 jaar, mogen van Brazilië naar België reizen met inachtneming van volgende regels:

-Het Public Health Passenger Locator Form elektronisch invullen en indienen binnen de 6 maanden voor aankomst in België;
-Een PCR-test tegen Covid-19 laten uitvoeren op de 1ste of 2de  dag na aankomst in België (vanaf 12 jaar);
-Een quarantaine naleven tot het bekomen van het negatieve resultaat van deze test;
-Indien nodig een visum hebben (niet van toepassing op Braziliaanse burgers voor kort verblijf).

Niet-gevaccineerde minderjarigen tussen 12 en 18 jaar van mogen met de houder van een vaccinatiecertificaat meereizen volgens dezelfde regels en moeten bovendien:
-Het negatieve resultaat van een PCR-test tegen Covid-19 die maximum 72 uur voor de aankomst in België afgenomen is voorleggen in het Nederlands, Frans, Duits of Engels (alleen voor niet-inwoners van België);
-Een verplichte quarantaine (absoluut verbod de woning of het verblijf om eender welke reden te verlaten) van 10 dagen na aankomst in België naleven;
-Een PCR-test tegen Covid-19 laten uitvoeren op de 1e (enkel voor inwoners van België) en 7e dag na aankomst in België.

*Vaccinatiecertificaat uitgereikt in Brazilië of een ander land buiten de EU:
Het certificaat dient betrekking te hebben op een vaccin van Pfizer, Moderna, Astra Zeneca (Vaxzevria of Covishield) of Janssen. Het CoronaVac-vaccin is momenteel nog niet erkend.
Het certificaat moet opgesteld zijn in het Nederlands, Frans, Duits of Engels of vergezeld zijn van een vertaling naar een van deze talen en minimaal de volgende informatie bevatten:
- gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, geboortedatum en/of ID-nummer);
- gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle dosissen voorzien in de bijsluiter werden toegediend;
- de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder of het lotnummer van elk vaccin dat is toegediend;
- de datum van toediening van elke dosis;
- de naam van het land waar het vaccin is toegediend;
- de afgever van het bewijs van vaccinatie met diens handtekening, stempel of een digitaal leesbare unieke certificaatidentificatiecode;

Het certificaat uitgereikt in het Engels via de applicatie Conecte SUS, met uitzondering van het certificaat van vaccinatie met het CoronaVac-vaccin, wordt aanvaard.

  •  2.Inwoners van België zonder vaccinatiecertificaat van eender welke nationaliteit kunnen vanuit Brazilië naar België terugreizen en moeten:

-Het Public Health Passenger Locator Form elektronisch invullen en indienen binnen de  6 maanden voor aankomst in België;
-Een verplichte quarantaine (absoluut verbod de woning of het verblijf om eender welke reden te verlaten) van 10 dagen na aankomst in België naleven;
-Een PCR-test tegen Covid-19 laten uitvoeren op de 1e en 7e dag na aankomst in België.

  • 3.Burgers en inwoners van de Europese Unie en de Schengenruimte zonder vaccinatiecertificaat, inclusief Belgen en personen met de dubbele Braziliaans-Europese nationaliteit, en inwoners van de "derde landen" en gebieden op deze lijst - Brazilië staat niet op de lijst - mogen van Brazilië naar België reizen en moeten:

-Het Public Health Passenger Locator Form elektronisch invullen en indienen binnen de 6 maanden voor aankomst in België;
-Het negatieve resultaat van een PCR-test tegen Covid-19 die maximum 72 uur voor de aankomst in België afgenomen is voorleggen in het Nederlands, Frans, Duits of Engels (alleen voor personen ouder dan 12 jaar);
-Een verplichte quarantaine (absoluut verbod de woning of het verblijf om eender welke reden te verlaten) van 10 dagen na aankomst in België naleven;
-Een PCR-test tegen Covid-19 laten uitvoeren op de 7e dag na aankomst in België;
-Indien nodig een visum hebben (niet van toepassing op Braziliaanse burgers voor kort verblijf).

  • 4.Alle andere categorieën van personen zonder vaccinatiecertificaat mogen alleen om "essentiële redenen" van Brazilië naar België reizen en moeten:

-Het Public Health Passenger Locator Form elektronisch invullen en indienen binnen de 6 maanden voor aankomst in België;
-Het negatieve resultaat van een PCR-test tegen Covid-19 die maximum 72 uur voor de aankomst in België afgenomen is voorleggen in het Nederlands, Frans, Duits of Engels (alleen voor personen ouder dan 12 jaar);
-Indien nodig een visum hebben of een attest essentiële reis aanvragen bij het Consulaat-generaal van België te São Paulo (zie "attest essentiële reis" voor meer informatie);
-Een verplichte quarantaine (absoluut verbod de woning of het verblijf om eender welke reden te verlaten) van 10 dagen na aankomst in België naleven;
-Een PCR-test tegen Covid-19 laten uitvoeren op de 7e dag na aankomst in België.

  • Voor lang verblijf (meer dan 90 dagen) werd de uitgifte van visa hervat: zie hier.

Registratie in België van vaccinatie en afgifte van het Europese Covid-19-certificaat

Belgen en inwoners van België en hun echtgenoten, partners en kinderen die onder hetzelfde dak wonen, die met een van de 4 door het Europese Geneesmiddelenagentschap toegelaten vaccins tegen Covid-19 (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, Vaxzevria/AstraZeneca, Janssen) of met het Covishield/AstraZeneca-vaccin gevaccineerd zijn, kunnen de registratie van de vaccinatie in de Belgische databank (Vaccinnet) aanvragen door een arts in België te contacteren met een bewijs van het gebruikte vaccin, de dosis (eerste, tweede of enige) en de datum van toediening. De registratie in België van een volledige vaccinatie sinds tenminste 14 dagen (1 dosis van het Janssen-vacin of 2 dosissen van een van de andere erkende vaccins) maakt de afgifte door België van het Europese Covid-19-certificaat mogelijk.

Nieuws

13 okt

Op maandag 11 en dinsdag 12 oktober nam België, samen met negen andere lidstaten en de Europese Commissie, deel aan een zitting van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) om het Europees Parlement en de Raad van de EU te steunen bij hun verdediging van het conditionaliteitsmechanisme voor de Rechtsstaat. Dit mechanisme wordt door Polen en Hongarije aangevochten voor het HJEU.

10 okt

Ter gelegenheid van de 19de Europese en Werelddag tegen de doodstraf, herhaalt vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès dat België zich blijft inzetten voor de universele afschaffing van de doodstraf.

08 okt

Vandaag, vrijdag 8 oktober, gaf vice-eersteminister en minister voor Europese Zaken Sophie Wilmès in aanwezigheid van Europees Commissaris Didier Reynders het startschot voor het Belgische deel van de Conferentie over de Toekomst van Europa (COFEU) – een reeks Belgische evenementen die het hele najaar zullen plaatsvinden.

05 okt

Net zoals in 2019 en in 2020, kent België ook dit jaar opnieuw 2 miljoen euro toe aan de VN Ontmijningsdienst (UNMAS) voor zijn activiteiten in Irak en Syrië. Deze middelen werden de voorbije jaren gebruikt voor onder meer mijnopruiming, risico-educatie en slachtofferhulp en dragen zo bij aan het verlichten van de noden van de burgerbevolking. In Irak werd bijvoorbeeld mede dankzij onze bijdrage ingezet op gemengde ontmijningsteams, met vrouwen en mannen.

04 okt

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel Sophie Wilmès is tevreden dat België 1.607.508 euro toekent aan het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) voor de preventie van nucleaire proliferatie en de versterking van de civiele nucleaire samenwerking.