Ambassade en Consulaten van België in Brazilië

België in Brazilië

Klik op de staat waarin u woont om doorverwezen te worden naar de bevoegde Ambassade of Consulaat-Generaal:

Carte

AcreAlagoasAmapáAmazonasBahiaCéaráDFEspirito SantoGoiásMaranhãoMato GrossoMato Grosso do SulMinas GeraisParáParaíbaParanáPernambuccoPiauíRio de JaneiroRio Grande do NorteRio Grande do SulRondôniaRoraimaSanta CatarinaSão PauloSergipeTocantins

COVID-19

Toestand op 28 april 2021:

Algemene aanbevelingen
Het is belangrijk dat iedereen de aanbevelingen van de internationale en lokale overheden om de verspreiding van het virus tegen te gaan nauwgezet naleeft.

Belgen op reis in Brazilië
Raadpleeg ons reisadvies, dat regelmatig bijgewerkt wordt. Wij staan uiteraard steeds tot uw beschikking indien nodig.

Als u dat nog niet gedaan hebt, raden wij u eveneens aan u in te schrijven op Travellers Online zodat wij uw contactgegevens hebben. Vergeet ook niet u opnieuw uit te schrijven wanneer u terug in België bent of ons dit rechtstreeks te laten weten.

Belgen die in Brazilië wonen
Schrijf u per mail in op de ambassade of het bevoegde consulaat-generaal (zie kaart), als u dit nog niet gedaan hebt.

Consulaire diensten aan Belgische staatsburgers
De ambassade en de consulaten blijven open en beschikbaar voor alle consulaire diensten voor Belgische staatsburgers, enkel op afspraak.

Voorwaarden voor inreis in België en visa

De Belgische grenzen zijn momenteel gesloten voor alle reizen van personen die tijdens de 14 dagen voor de aankomst in België in Brazilië, India of Zuid-Afrika geweest zijn, uitgezonderd Belgen, inwoners van België, bemanningsleden en diplomaten (en gelijkgestelden). Het verbod geldt ook voor houders van reeds afgeleverde visa en attesten essentiële reis, burgers en inwoners van de andere lidstaten van de Europese Unie en de Schengenruimte en personen die reeds tegen Covid-19 gevaccineerd zijn.

·         Inwoners van België (van eender welke nationaliteit) kunnen vanuit Brazilië naar België terugreizen en moeten:

o    Het Public Health Passenger Locator Form elektronisch invullen en indienen binnen de 48 uur voor aankomst in België;

o    Een verplichte quarantaine (absoluut verbod de woning of het verblijf om eender welke reden te verlaten) van 10 dagen na aankomst in België naleven, behalve na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur;

o    Een verplichte PCR-test tegen Covid-19 laten uitvoeren op de 1e en de 7e dag na aankomst in België, behalve na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

·         Belgen die niet in België wonen kunnen vanuit Brazilië naar België reizen en moeten:

o    Het Public Health Passenger Locator Form elektronisch invullen en indienen binnen de 48 uur voor aankomst in België;

o    Het negatieve resultaat van een PCR-test tegen Covid-19 die maximum 72 uur voor het vertrek naar België afgenomen is voorleggen in het Nederlands, Frans, Duits of Engels (alleen voor personen ouder dan 6 jaar), behalve na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur of voor een verblijf in België van minder dan 48 uur;

o    Een verplichte quarantaine (absoluut verbod de woning of het verblijf om eender welke reden te verlaten) van 10 dagen na aankomst in België naleven, behalve na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur of voor een verblijf in België van minder dan 48 uur;

o    Een verplichte PCR-test tegen Covid-19 laten uitvoeren op de 1e en de 7e dag na aankomst in België, behalve na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur of voor een verblijf in België van minder dan 48 uur.

·         Bemanningsleden en diplomaten (en gelijkgestelden) die niet de Belgische nationaliteit bezitten, kunnen vanuit Brazilië enkel naar België reizen om essentiële redenen (zie de lijst op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/) en moeten:

o    Het Public Health Passenger Locator Form elektronisch invullen en indienen binnen de 48 uur voor aankomst in België;

o    Het negatieve resultaat van een PCR-test tegen Covid-19 die maximum 72 uur voor het vertrek naar België afgenomen is voorleggen in het Nederlands, Frans, Duits of Engels (alleen voor personen ouder dan 6 jaar), behalve na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur of voor een verblijf in België van minder dan 48 uur;

o    Indien nodig een visum hebben of een attest essentiële reis aanvragen bij het Consulaat-generaal van België te São Paulo (stuur een mail naar saopaulo@diplobel.fed.be voor meer informatie);

o    Een verplichte quarantaine (absoluut verbod de woning of het verblijf om eender welke reden te verlaten) van 10 dagen na aankomst in België naleven, behalve na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur of voor een verblijf in België van minder dan 48 uur;

o    Een verplichte PCR-test tegen Covid-19 laten uitvoeren op de 1e en de 7e dag na aankomst in België, behalve na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur of voor een verblijf in België van minder dan 48 uur.

Algemene informatie:

·         Klik hier voor meer informatie over visa.

·         Bij onrechtstreekse vluchten wordt aangeraden het consulaat van het transitland te contacteren voor meer informatie over eventuele bijkomende voorwaarden en documenten. Wij herinneren u eraan dat het transitland bijkomende sanitaire voorwaarden kan opleggen bovenop die van België, bv. een verplichte test voor vertrek, en dat het mogelijk is dat het transitland de doorreis van niet-EU-burgers niet toestaat, zelfs als deze een attest van het Belgische consulaat dat dit transitland vermeldt bezitten.

·         Transit via België naar een andere lidstaat van de Europese Unie of de Schengenruimte is enkel toegelaten voor burgers en inwoners van de Europese Unie en de Schengenruimte. De inreis in België met als specifiek doel aan de inreisvoorwaarden van een ander land te voldoen (bv. omdat dit land de inreis van personen die recent in Brazilië geweest zijn niet toestaat) is niet toegestaan voor niet-burgers of -inwoners van de Europese Unie en de Schengenruimte.

·         Voor meer informatie betreffende reizen van personen die gedurende 14 dagen niet in Brazilië geweest zijn, kijkt u op de algemene site info-coronavirus.be.

Nieuws

10 mei

As we celebrate the 51st anniversary of diplomatic relations between the Kingdom of Belgium and the Republic of Trinidad and Tobago, we would like to seize this opportunity to stress the quality of the friendly and historical ties between our two countries and express our wish to further enhance them in the future.

05 mei

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès vertegenwoordigt België vandaag tijdens het Universeel Periodiek Onderzoek van de Mensenrechtenraad. Zij zal spreken namens de federale staat en de gefedereerde entiteiten. Het Belgische mensenrechtenbeleid zal voor de derde keer sinds 2011 worden geëvalueerd.

28 apr

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan India, dat te kampen heeft met een bijzonder zware golf van COVID-19. De steun bestaat uit 9000 flesjes Remdesivir, een antiviraal geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van COVID-19. Deze flesjes komen uit de strategische voorraad van de FOD Volksgezondheid en vertrekt normaal gezien op vrijdag 30 april.

17 apr

Vandaag vertrekken 760.000 maskers naar Conakry via het noodhulpmechanisme B-FAST. Hiermee komt ons land tegemoet aan de hulpvraag die Guinee heeft ingediend bij het EU-mechanisme voor de civiele bescherming (UCPM) in het kader van de strijd tegen COVID-19. Net zoals de rest van de wereld is Guinee getroffen door de pandemie. De gezondheidssituatie wordt er echter bijkomend bemoeilijkt door een mazelenepidemie, een epidemie van gele koorts en recent ook enkele nieuwe ebola-besmettingen die samen zorgen voor een enorme druk op de medische voorzieningen.

16 apr

In de marge van de 64ste zitting van de VN-Commissie over verdovende middelen (CND), organiseerde België samen met enkele andere partners een evenement over eerlijke toegang tot gereguleerde geneesmiddelen in Covid-tijden.