Ambassade en Consulaten van België in Brazilië

België in Brazilië

Klik op de staat waarin u woont om doorverwezen te worden naar de bevoegde Ambassade of Consulaat-Generaal:

Carte

AcreAlagoasAmapáAmazonasBahiaCéaráDFEspirito SantoGoiásMaranhãoMato GrossoMato Grosso do SulMinas GeraisParáParaíbaParanáPernambuccoPiauíRio de JaneiroRio Grande do NorteRio Grande do SulRondôniaRoraimaSanta CatarinaSão PauloSergipeTocantins

COVID-19

Toestand op 13 juli 2021:

 

Algemene aanbevelingen
Het is belangrijk dat iedereen de aanbevelingen van de internationale en lokale overheden om de verspreiding van het virus tegen te gaan nauwgezet naleeft.

 

Belgen op reis in Brazilië
Raadpleeg ons reisadvies, dat regelmatig bijgewerkt wordt. Wij staan uiteraard steeds tot uw beschikking indien nodig.

Als u dat nog niet gedaan hebt, raden wij u eveneens aan u in te schrijven op Travellers Online zodat wij uw contactgegevens hebben. Vergeet ook niet u opnieuw uit te schrijven wanneer u terug in België bent of ons dit rechtstreeks te laten weten.

 

Belgen die in Brazilië wonen
Schrijf u per mail in op de ambassade of het bevoegde consulaat-generaal (zie kaart), als u dit nog niet gedaan hebt.

 

Consulaire diensten aan Belgische staatsburgers
De ambassade en de consulaten blijven open en beschikbaar voor alle consulaire diensten voor Belgische staatsburgers, enkel op afspraak.

 

Voorwaarden voor inreis in België en visa

De Belgische grenzen zijn momenteel gesloten voor alle personen die zich tijdens de 14 dagen voor de aankomst op het grondgebied van Brazilië, of op het grondgebied van landen bevonden die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt op de website «https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/», met uitzondering van Belgen en residenten in België, hun echtgeno(o)t(e), feitelijke partner of kind dat inwoont onder hetzelfde dak, van de leden van de bemanning en diplomaten (en gelijkgestelden), en, tot slot, van personen die via België doorreizen naar het land van de Europese Unie of de Schengenzone waarvan ze de nationaliteit hebben of waar hun hoofdverblijfplaats zich bevindt of personen die buiten de Schengenzone en de Europese Unie doorreizen.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Dienst Vreemdelingenzaken kunnen daarnaast eveneens reizen om dwingende humanitaire gronden worden toegestaan.

Er is momenteel geen enkele andere uitzondering toegestaan, ook niet voor visumhouders, voor burgers en inwoners van andere lidstaten van de Europese Unie en het Schengengebied, of voor mensen die al werden ingeënt tegen Covid-19. De tekst van het artikel van het Ministerieel Besluit die bepaalt welke uitzondering toegelaten vindt u hier terug.

Personen die België mogen binnenkomen, ook al hebben ze zich tijdens de 14 dagen voorafgaand aan hun aankomst op het grondgebied bevonden van Brazilië of van een ander land dat geclassificeerd is als een hoog risicogebied,  moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:  

  • Echtgenoot, feitelijke partner of kind dat onder hetzelfde dak woont als Belgische staatsburger of resident, diplomaten (en gelijkgestelden) en dwingende humanitaire gronden: een attest moet voor de reis worden verkregen bij het Consulaat-Generaal van België te São Paulo
  • Het negatieve resultaat voorleggen van een PCR-test voor Covid-19 die minder dan 72 uur voor aankomst in België werd uitgevoerd, opgemaakt in het Nederlands, Frans, Duits of Engels of een volledig en geldig Europees Covid-19-certificaat (enkel voor personen ouder 6 jaar – het Braziliaanse vaccinatiecertificaat wordt niet aanvaard)
  • Voor de aankomst in België het PLF (Passagier Lokalisatie Formulier) invullen en verzenden, in elektronische vorm binnen 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België
  • Een verplichte quarantaine respecteren (verbod om het verblijf te verlaten) de 10 dagen volgend op de aankomst in België
  • Een verplichte Covid-19-PCR-test ondergaan op de 1e (enkel voor inwoners van België) en 7e dag na aankomst in België

Aangezien er geen rechtstreekse vlucht is tussen Brazilië en België, dient u ook contact op te nemen met het Consulaat van het transitland om na te gaan of dit al of niet transit toelaat en/of hierbij bijkomende voorwaarden oplegt.

  • Voor meer informatie aangaande visa, klik hier.
  • Voor meer informatie betreffende reizen van personen die gedurende 14 dagen niet in Brazilië geweest zijn, kijkt u op de algemene site info-coronavirus.be.

 

Registratie in België van vaccinatie en afgifte van het Europese Covid-19-certificaat

Belgen en inwoners van België en hun echtgenoten, partners en kinderen die onder hetzelfde dak wonen, die met een van de 4 door het Europese Geneesmiddelenagentschap toegelaten vaccins tegen Covid-19 (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, Vaxzevria/AstraZeneca, Janssen) of met het Covishield/AstraZeneca-vaccin gevaccineerd zijn, kunnen de registratie van de vaccinatie in de Belgische databank (Vaccinnet) aanvragen door een arts in België te contacteren met een bewijs van het gebruikte vaccin, de dosis (eerste, tweede of enige) en de datum van toediening. De registratie in België van een volledige vaccinatie sinds tenminste 14 dagen (1 dosis van het Janssen-vacin of 2 dosissen van een van de andere erkende vaccins) maakt de afgifte door België van het Europese Covid-19-certificaat mogelijk.

Nieuws

22 jul

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Tunesië, na een verzoek dat dit land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming (EUCPM) heeft ingediend in het kader van de strijd tegen COVID-19. Tunesië, dat momenteel wordt geconfronteerd met een ernstige verslechtering van de gezondheidssituatie en een sterke stijging van het aantal ziekenhuisopnames, heeft de Europese partners op de hoogte gesteld van specifieke behoeften die nodig zijn om hoofd te kunnen bieden aan deze situatie, onder meer inzake vaccins.

17 jul

We, the Foreign Ministers of Australia, Belgium, Malaysia, the Netherlands, and Ukraine, whose countries comprise the Joint Investigation Team (JIT), today mark the seventh anniversary of the downing of Malaysia Airlines flight MH17, resulting in the tragic deaths of 298 passengers and crew members. Our thoughts remain with those who perished on board, their families and loved ones.

12 jul

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Namibië, na een verzoek dat het land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming indiende, in het kader van de strijd tegen COVID-19. De laatste weken wordt Namibië geconfronteerd met een ernstige verslechtering van zijn gezondheidstoestand en een toename van het aantal ziekenhuisopnames. Die situatie heeft geleid tot een grote behoefte aan beschermende uitrusting.

01 jul

In 1995 werd een ambitieus akkoord bereikt over twaalf domeinen voor actie voor de bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes – de zogenaamde ‘Beijing Verklaring en Platform voor Actie’. Sindsdien werden vele initiatieven en concrete beleidsmaatregelen genomen voor de verwezenlijking van het Actieprogramma. België heeft zich in de loop der jaren actief ingezet, zowel in eigen land als internationaal, om gendergelijkheid te bevorderen. 

29 jun

De dertigste plenaire vergadering van de Nuclear Suppliers Group (NSG) vond plaats in Brussel, onder Belgisch voorzitterschap, van 22 tot 25 juni 2021. De NSG is een multilateraal regime dat tot doel heeft nucleaire proliferatie te voorkomen door controle op de export van materialen, uitrusting en technologie die gebruikt kunnen worden om kernwapens te maken.