Rechtsgebied Ambassade Brasilia

Wat is het rechtsgebied van de ambassade in Brasilia?