Rechtsgebied Consulaat-Generaal Rio de Janeiro

Wat is het rechtsgebied van het Consulaat-Generaal in Rio de Janeiro?

De volgende Braziliaanse staten behoren tot het rechtsgebied van het Consulaat-Generaal van België in Rio de Janeiro:

 • Alagoas
 • Ceará
 • Espirito Santo
 • Maranhão
 • Minas Gerais
 • Paraíba
 • Pernambuco
 • Piauí
 • Rio de Janeiro
 • Rio Grande do Norte
 • Salvador de Bahia
 • Sergipe