Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Consulaire diensten Betalingswijze Betaling van de consulaire taksen (Rechtsgebied São Paulo)

Betaling van de consulaire taksen (Rechtsgebied São Paulo)

Aandacht! : Wijziging betalingsopties vanaf 1 april 2017.

Betalingen door middel van bankoverschrijvingen op de rekening van het Consulaat-Generaal bij de Banco Santander zullen nog geaccepteerd worden tot 31/03/2017. Overschrijvingen die plaatsvinden na deze datum zullen niet meer aanvaard worden noch terugbetaald worden.

Het Consulaat-Generaal aanvaardt noch betalingen in cash noch via overschrijving.

De consulaire taksen kunnen betaald worden op volgende wijzen:

  1. PERSOONLIJK:  Voor de aanvragen die persoonlijk ingediend worden aan het loket van het Consulaat. U kan betalen aan het loket tijdens de openingsuren voor het publiek met bankkaart (debet) of kredietkaart (Maestro, Mastercard, VISA, ELO, American Express).
     
  2. “BOLETO” (= Braziliaans formulier voor betalingsopdracht): Voor de aanvragen ingezonden per post: bv. aanvraag visum, identiteitskaart, consulaire getuigschriften. Vooreerst moet het volledige aanvraagdossier per post opgestuurd worden naar het Consulaat-Generaal. Na analyse van uw dossier door het Consulaat (gelieve rekening te houden met een wachttijd van 5 tot 7 werkdagen), zal u via mail antwoord ontvangen aangaande uw aanvraag. Indien uw dossier ontvankelijk geacht wordt, zal het Consulaat u een ingevulde boleto verzenden. Deze boleto kan betaald worden bij eender welke bank of “lotérica” in Brazilië. Let wel dat u de factuur betaalt voor de vervaldatum, vermeld in het vakje “vencimento”, aangezien een tweede boleto niet kan aangemaakt worden.