Bevolking

In deze rubriek vindt u informatie over inschrijving, verkiezingen, consulaire attesten...

Euthanasieverklaring

Iedere Belg, die beschikt over een Rijksregisternummer, kan een euthanasieverklaring afleggen.
  1. Laatst bijgewerkt op

Iedere Belg die ouder is dan 18 jaar kan indien gewenst een wilsverklaring opstellen. Via dit document vraagt men dat een arts euthanasie toepast als men in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te uiten en als aan alle voorwaarden vastgelegd in de euthanasiewet van 28 mei 2002 voldaan is. U vindt het in te vullen formulier en de voorwaarden en regelgeving op de site van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid www.health.belgium.be

Het formulier moet niet op een consulaat of in een Belgische gemeente geregistreerd worden. Het bestaan ervan volstaat. Aan de wens in de verklaring zal over het algemeen alleen gevolg gegeven worden voor zover alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn en indien de ondertekenaar zich in België bevindt. Euthanasie is in Brazilië verboden.