Bevolking

In deze rubriek vindt u informatie over inschrijving, verkiezingen, consulaire attesten...

Sociale zekerheid, pensioenen en levensbewijs

Op deze pagina vindt u meer informatie over sociale zekerheid, pensioenen en levensbewijs.
  1. Laatst bijgewerkt op

Sociale zekerheid

Tussen België en Brazilië geldt de bilaterale socialezekerheidsovereenkomst van 4 oktober 2009. Voor meer details in verband met deze overeenkomst kijkt u op deze link

Voor alle andere vragen in verband met de Belgische sociale zekerheid kan u de website www.socialsecurity.be raadplegen. Alle aanvragen moeten rechtstreeks bij de bevoegde dienst in België ingediend worden. Uw consulaat komt niet tussen in deze aanvraag.
 

Pensioenen en levensbewijs

Voor alle vragen in verband met Belgische pensioenen kan u terecht bij de Federale Pensioendienst (www.sfpd.fgov.be of mypension.be). Alle aanvragen moeten rechtstreeks bij deze dienst ingediend worden. Uw consulaat komt niet tussen in deze aanvraag.

De consulaten kunnen voor alle Belgen een levensbewijs ondertekenen indien dit door de Belgische Federale Pensioendienst of door een andere Belgische of buitenlandse uitbetalingsinstelling voor pensioenen of andere uitkeringen gevraagd wordt.

Het levensbewijs kan ondertekend worden indien de Belg van wie het in leven zijn bevestigd moet worden:

  • zich persoonlijk op het consulaat aanbiedt; OF
  • een foto van zichzelf met een recente krant, samen met een scan van een identiteitsbewijs met foto, per mail naar het consulaat stuurt; OF
  • een medisch attest voorlegt dat het in leven zijn bevestigt. Het medisch attest moet in dit geval gelegaliseerd worden: contacteer een “cartório” voor meer informatie over deze legalisatie.

Het levensbewijs kan zowel door een Belgisch beroepsconsulaat als door een van de Belgische ereconsulaten in Brazilië ondertekend worden.

De ondertekening van het levensbewijs is gratis.

Een Belgisch consulaat kan geen levensbewijs ondertekenen voor wie niet de Belgische nationaliteit bezit. Voor de ondertekening van Belgische levensbewijzen op naam van wie geen Belg is, moet het consulaat van het land wiens nationaliteit men bezit of de Braziliaanse federale politie gecontacteerd worden.