Burgerlijke stand

In deze rubriek vindt u alle informatie over de burgerlijke stand.

Adoptie in Brazilië

Op deze pagina vindt u informatie over adoptie in Brazilië.
  1. Laatst bijgewerkt op

De adoptie die in Brazilië tot stand gekomen is, is in België niet geldig tenzij ze expliciet erkend is door de Federale Centrale Autoriteit (FCA) bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Gelieve voor meer informatie rechtstreeks de FCA te contacteren.

Wie een adoptie die in Brazilië tot stand gekomen is, wenst te doen erkennen, moet een dossier indienen op het consulaat dat bestaat uit het aanvraagformulier dat u op de site van de FCA vindt en alle op het formulier vermelde bewijsstukken.

Brazilië is weliswaar partij bij de Conventie van Den Haag van 1993 die een vereenvoudigde procedure voor het erkennen van internationale adopties instelt, maar de Braziliaanse overheden zijn van mening dat deze Conventie niet van toepassing is indien de adoptant (ook) de Braziliaanse nationaliteit bezit. Indien dit het geval is, moet de procedure “buiten” de Conventie van Den Haag zoals vermeld op de site van de FCA gevolgd worden.

In elk geval moet onder meer de geboorteakte van het kind zoals die was voor de adoptie (met vermelding van de namen van de biologische ouders) voorgelegd worden, zelfs indien de afgifte van nieuwe afschriften van deze akte volgens de Braziliaanse gerechtelijke beslissing verboden is.

De aanvraag tot erkenning van een adoptie uit Brazilië is gratis.