Certificatie van documenten

Op deze pagina vindt u informatie over de certificatie van documenten.

  1. Laatst bijgewerkt op

1. Apostille

Sinds 14 augustus 2016 zijn België en Brazilië gebonden door de Conventie van Den Haag van 1961 (Apostilleconventie – “Apostila de Haia”). Sinds deze datum moeten Braziliaanse officiële documenten die in België of op een Belgisch consulaat gebruikt moeten worden enkel nog voorzien zijn van de apostille. U verkrijgt de apostille op het “cartório”. Het “cartório” beslist of en onder welke voorwaarden de apostille afgeleverd kan worden.

De Braziliaanse apostille op documenten afkomstig van buiten Brazilië of op privé- (niet-officiële) documenten wordt niet aanvaard.


2. Legalisatie

Uw consulaat kan nog steeds de handtekening van personen die in zijn rechtsgebied wonen legaliseren (bijvoorbeeld op privé-documenten), voor zover de ondertekenaar zich persoonlijk op het consulaat aanbiedt en de handtekening op het consulaat zelf plaatst.

Voor de legalisatie van buitenlandse documenten afkomstig uit andere landen dan Brazilië, kunt u de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken raadplegen. 

De legalisatie is betalend.


3. Eenvormig verklaarde kopieën

Uw consulaat kan eenvormig verklaarde kopieën van de data page van Belgische paspoorten afleveren. Voor eenvormig verklaarde kopieën van alle andere Belgische documenten moet de overheid die het document afgeleverd heeft gecontacteerd worden.

Een eenvormig verklaarde kopie is betalend.