Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Consulaire diensten Inschrijving

Inschrijving

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters, bij de Belgische ambassade of het consulaat-generaal van België in Brazilië , laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als deze aangeboden door de gemeenten in België, wat het beheer van uw administratief dossier betreft: aanvraag Passpoort, eID, in orde stellen rijksregister, etc.

Informatie over de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

 
Waar kan ik me inschrijven?

Indien u Belg bent en in Brazilië verblijft, dient U zich in te schrijven bij de diplomatieke post die uw ambtsgebied vertegenwoordigd (Brasilia, Rio de Janeiro, São Paulo).

Indien u uw inschrijving persoonlijk op de Ambassade te Brasilia wenst aan te vragen, gelieve een afspraak te maken.  

 
Welke documenten moet ik voorleggen?

Gegeven dat het een individuele inschrijvingsprocedure betreft, moet elke Belgische burger, losstaand van diens leeftijd (minderjarigen: zie onderstaande) een individuele dossier voorleggen.

 1. Inschrijvingsformulier voor volwassenen of inschrijvingsformulier voor minderjarigen (correct ingevuld, gedateerd en ondertekend).
 2. Model 8 (bewijs van schrapping uit de bevolkingsregisters afgegeven door de gemeente waar u het laatst geregistreerd was in België). Gelieve dit document aan te vragen bij de gemeente waar u het laatst geregistreerd was in België indien u dit document (nog) niet heeft. Dit formulier dient correct ingevuld, gedateerd en ondertekend te worden en daarna naar uw gemeente op gestuurd te worden. Het formulier ter aanvraag van een Model 8 is hier beschikbaar.
 3. Kopie van uw Braziliaanse verblijfstitel (visum, "protocol", RG of RNE)
 4. Bewijs van woonst in Brazilië: telefoon-, gas- of elektriciteitsrekening op uw naam of op die van uw echtgeno(o)t(e) of een attest van uw werkgever.
 5. Kopie van uw Belgische identiteitskaart (eID)
 6. Kopie van de pagina´s met identiteitsgegevens van uw Belgisch paspoort
 7. Kopie van documenten burgerlijke stand indien uw burgerlijke stand recent gewijzigd is: huwelijksakte, echtscheiding, enz.
 8. Indien u ouder bent dan 18 j.: inschrijvingsformulier voor de verkiezing van de federale wetgevende kamers (correct ingevuld, gedateerd en getekend), af te halen via volgende link: diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/form_nl_buiteneu.docx. Indien u bij volmacht wenst te stemmen, gelieve het volmachtformulier van de federale wetgevende verkiezingen in te vullen en ondertekenen. U vindt het formulier via volgende link: diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/form_nl_volmacht.docx

 
Als u ingeschreven was op een andere ambassade of consulaat:

 1. Inschrijvingsformulier voor volwassenen of inschrijvingsformulier voor minderjarigen (correct ingevuld, gedateerd en ondertekend).
 2. Kopie van uw Braziliaanse verblijfstitel (visum, "protocol", RG of RNE)
 3. Bewijs van woonst in Brazilië: telefoon-, gas- of elektriciteitsrekening op uw naam of op die van uw echtgeno(o)t(e) of een attest van uw werkgever
 4. Kopie van uw Belgische identiteitskaart (eID)
 5. Kopie van uw Belgisch paspoort (pagina met identiteitsgegevens)
 6. Kopie van documenten burgerlijke stand (enkel indien uw burgerlijke stand zou gewijzigd zijn: huwelijksakte, echtscheiding, enz.)
 7. Indien u ouder bent dan 18 j.: inschrijvingsformulier voor de verkiezing van de federale wetgevende kamers (correct ingevuld, gedateerd en getekend), af te halen via volgende link: diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/form_nl_buiteneu.docx. Indien u bij volmacht wenst te stemmen, gelieve het volmachtformulier van de federale wetgevende verkiezingen in te vullen en ondertekenen. U vindt het formulier via volgende link: diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/form_nl_volmacht.docx.

 
Indien u zich nog nooit heeft ingeschreven, noch in België, noch in een ander Belgisch Consulaat of Belgische Ambassade in het buitenland (bijvoorbeeld een pasgeboren kind):

 1. Inschrijvingsformulier voor volwassenen of inschrijvingsformulier voor minderjarigen (correct ingevuld, gedateerd en ondertekend).
 2. Voor meerderjarigen: kopie van uw Braziliaanse verblijfstitel (visum, "protocol", RG of RNE)
 3. Voor meerderjarigen: bewijs van woonst in Brazilië (telefoon-, gas- of elektriciteitsrekening op uw naam of op die van uw echtgeno(o)t(e) of een attest van uw werkgever); voor kinderen: bewijs van woonst van de ouder(s) die over het hoederecht beschikken.
 4. Recent uittreksel van uw geboorteakte. Indien uw geboorteakte niet opgesteld is in een Belgische nationale taal, moet het uittreksel vertaald worden door een beëdigd vertaler. Vervolgens moeten het originele uittreksel en de vertaling gelegaliseerd worden. Voor meer informatie betreffende legalisatie van documenten, klik hier.
 5. Voor meerderjarigen: kopie van documenten burgerlijke stand (huwelijksakte, echtscheiding, enz.)
 6. Belgische identiteitsdocumenten (identiteitskaart) of reisdocumenten (paspoort) die u nog bezit

Opmerking: de diplomatieke posten kunnen u eventueel verzoeken andere documenten voor te leggen om uw Belgische nationaliteit te controleren of vast te leggen.

 
Minderjarigen (-18 jaar)

Betreffende de inschrijving van kinderen wiens ouders niet getrouwd zijn, gescheiden zijn, of apart wonen, dient de ouder die het kind wenst in te schrijven volgende bijkomende documenten voorleggen:

 • Een toelating tot inschrijving getekend door de andere ouder, dewelke gelegaliseerd dient te worden. De diplomatieke posten kunnen u eventueel verzoeken andere documenten voor te leggen.