Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Consulaire diensten Nationaliteit

Nationaliteit

Belgische nationaliteit

Op 1 januari 2013 werd het Wetboek van de Belgische Nationaliteit gewijzigd.

Voortaan zal het niet meer mogelijk zijn om de Belgische nationaliteit te verwerven (door ‘herkrijging’, naturalisatie, door nationaliteitskeuze via een Belgische echtgenoot/e of Belgische voorouder/s) bij een Belgische diplomatieke post in het buitenland, zoals voordien wel mogelijk was. Vreemdelingen kunnen voortaan de Belgische nationaliteit enkel aanvragen bij het bestuur van de gemeente in België waar ze woonachtig zijn en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

Enkel twee types van akten van nationaliteit kunnen nog behandeld worden door een diplomatieke vertegenwoordiging van België in het buitenland, namelijk:

 

I. Akte van toekenning van de Belgische nationaliteit aan kinderen jonger dan 5 jaar

1. Voorwaarden
 

 • Indien u Belg is EN
 • u is geboren in het buitenland (buiten België), EN
 • u is de ouder van een zoon/dochter die ook niet in België is geboren, EN
 • uw kind heeft een andere nationaliteit dan de Belgische (bijvoorbeeld: uw kind geboren in Brazilië, heeft de Braziliaanse nationaliteit),

 

In dat geval zal uw kind bij de geboorte niet de Belgische nationaliteit hebben. Opdat uw kind de Belgische nationaliteit zou verkrijgen, dient u als Belgische ouder in de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging waar u ingeschreven iseen “akte van toekenning van de Belgische nationaliteit” te tekenen. Het is slechts vanaf de datum van de ondertekening van de akte dat uw zoon/dochter de Belgische nationaliteit zal verkrijgen.
 

Om de akte van toekenning van de Belgische nationaliteit te kunnen ondertekenen bij de Ambassade van België te Brasília of het Consulaat-Generaal te Rio de Janeiro of São Paulo, moet u ingeschreven zijn in het consulaire bevolkingsregister van deze diplomatieke vertegenwoordiging als resident in het ambtsgebied (http://brazil.diplomatie.belgium.be/nl/rechtsgebieden ).

Let wel: De akte van nationaliteitstoekenning moet getekend worden vóór de vijfde verjaardag van uw kind. Indien uw zoon/dochter al 5 jaar geworden is, is het niet meer mogelijk om een akte van nationaliteitstoekenning te tekenen. In dat geval zal uw kind de Belgische nationaliteit niet meer kunnen verkrijgen in het buitenland.

 

      2. Procedure

Als Belgische ouder vraagt u best tijdig aan de Ambassade/Consulaat-Generaal van België waar u ingeschreven is of u een verklaring van toekenning van de Belgische nationaliteit voor uw kind kan/moet afleggen. Daartoe zendt u een mail aan de diplomatieke vertegenwoordiging van België met vermelding van:

 • de volledige naam en de geboortedatum van de Belgische ouder EN
 • de volledige naam en de geboortedatum van het kind.

De Ambassade/Consulaat-Generaal zal u vervolgens bevestigen of u een akte tot toekenning van de Belgische nationaliteit voor uw kind kan tekenen. Indien u de verklaring kan afleggen, zal u voorafgaandelijk aan de Ambassade/Consulaat-Generaal bepaalde documenten moeten bezorgen.

 

3. Voor te leggen documenten:
 

 • Kopie van de huwelijksakte van de ouders van het kind (“certidão de casamento”). Dit document moet niet vertaald worden of voorzien van de apostille, behalve als dit expliciet gevraagd wordt door de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging.
 • Recent “letterlijk afschrift” (minder dan 6 maanden oud) van de geboorteakte van het kind (“Segunda via inteiro teor da certidão de nascimento”), voorzien van een vertaling in een van de Belgische landstalen (Nederlands, Frans, Duits) opgesteld door een beëdigd vertaler van uw keuze. Om uw opzoeking te vergemakkelijken, kunt u hier een lijst van beëdigde vertalers vinden.
  • Het “letterlijke afschrift” van de geboorteakte en de vertaling moeten beide voorzien worden van de apostille. (http://brazil.diplomatie.belgium.be/nl/legalisatie-van-documenten)
  • Het “letterlijke afschrift” van de geboorteakte en de vertaling mogen niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van de ondertekening van de akte van toekenning.
 • Belangrijk: Gelieve in geval van wijziging van uw burgerlijke staat (bv. Als u getrouwd of gescheiden bent), uw adres, uw emailadres of uw telefoonnummer zo snel mogelijk de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging waar u ingeschreven bent op de hoogte te brengen voordat u de toekenning van de Belgische nationaliteit aan uw kind aanvraagt.

Indien nodig kan de diplomatieke vertegenwoordiging die de aanvraag behandelt om verdere documenten vragen.

4. Betaling consulaire rechten voor de getuigschriften en de akte van nationaliteitstoekenning

Meer informatie over het bedrag en de betalingswijze vindt u onder « consulaire tarieven » en « betalingswijze ».

5. Termijn

De behandeling van de aanvraag door de Ambassade/Consulaat-Generaal en de raadpleging  van  de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken te Brussel kunnen een tweetal maanden in beslag nemen. Om die reden wordt u als Belgische ouder aangeraden om tijdig de aanvraag van de verklaring van toekenning van de Belgische nationaliteit in te dienen bij de Ambassade/Consulaat-Generaal van België om ervoor te zorgen dat de akte kan getekend worden vóór uw kind de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt. U kan deze procedure trouwens onmiddellijk na de geboorte van uw kind aanvatten.

 

Nuttige links:

 

U kan de officiële tekst van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit hier raadplegen:

II. Akte van behoud van de Belgische Nationaliteit – vóór de leeftijd van 28 jaar
 

 1. Voorwaarden
   

 

Indien u:

-Belg bent EN

-in het buitenland (niet in België) geboren bent na 12 juli 1990 EN

-tussen de leeftijd van 18 en 28 jaar op geen enkel moment in België gewoond hebt en ingeschreven geweest bent in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente EN

-niet voor rekening van de Belgische overheid, een Belgisch bedrijf of een Belgische vereniging werkt EN

-tussen de leeftijd van 18 en 28 jaar nooit een Belgisch identiteitsdocument (paspoort of identiteitskaart) hebt laten uitgeven.

 

Als u aan al deze voorwaarden voldoet, moet u voor uw 28ste verjaardag een verklaring van behoud van de Belgische nationaliteit ondertekenen.

Als u tussen 1 januari 1967 en 12 juli 1990 geboren bent, aan alle andere voorwaarden hierboven voldoet en geen verklaring van behoud van de Belgische nationaliteit ondertekend hebt op het consulaat-generaal van België, hebt u de Belgische nationaliteit verloren.

 

Procedure

Als u ouder bent dan 18 jaar en aan de voorwaarden hierboven onder “1. Voorwaarden” voldoet, moet u bij de ambassade of het consulaat-generaal van België waar u ingeschreven bent een aanvraag indienen om een verklaring van behoud van de Belgische nationaliteit te ondertekenen. Gelieve een mail met vermelding van uw volledige naam en geboortedatum aan de ambassade of het consulaat-generaal te sturen: deze zal u bevestigen of u al dan niet een verklaring van behoud van de Belgische nationaliteit moet ondertekenen. In dat geval zal u een aantal documenten moeten voorleggen aan de ambassade of het consulaat-generaal.

Opgelet: als u voor de leeftijd van 28 jaar de verklaring van behoud van de Belgische nationaliteit niet ondertekent, verliest u op uw 28ste verjaardag automatisch de Belgische nationaliteit. Om het verlies van de nationaliteit te vermijden kunt u, zodra u 18 jaar bent, bij de ambassade of het consulaat-generaal van België waar u ingeschreven bent een paspoort (link) of een identiteitskaart (link) aanvragen of de verklaring van behoud van de Belgische nationaliteit ondertekenen.

3. Voor te leggen documenten bij de aanvraag van de verklaring van behoud van de Belgische nationaliteit:

-Recent “letterlijk afschrift” (minder dan 6 maanden oud) van uw geboorteakte (“segunda via inteiro teor da certidão de nascimento”), voorzien van een vertaling in één van de Belgische landstalen (Nederlands, Frans of Duits) door een beëdigd vertaler van uw keuze. Om uw zoektocht te vergemakkelijken vindt u hier (link) een lijst van beëdigd vertalers.
-Het letterlijk afschrift van de geboorteakte en de vertaling moeten beide worden voorzien van de apostille. (link)
-Het letterlijk afschrift van de geboorteakte en de vertaling mogen op het moment van de ondertekening van de verklaring niet ouder zijn dan 6 maanden.
-Belangrijk: in geval van wijziging van uw burgerlijke staat, adres, emailadres of telefoonnummer, gelieve zo snel mogelijk de ambassade of het consulaat-generaal waar u ingeschreven bent te verwittigen en dit voordat u de procedure voor de verklaring van behoud van de Belgische nationaliteit opstart.
-Indien nodig kan de ambassade of het consulaat-generaal u om andere documenten vragen.

4. Te betalen kosten en betalingswijze voor de verklaring van behoud van de nationaliteit

Voor meer informatie over het bedrag en de betalingswijze, zie de rubrieken (link) en (link).

5. Termijn

De procedure bij de ambassade of het consulaat-generaal en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel kan ongeveer twee maanden duren. Daarom is het sterk aangeraden de aanvraag van de verklaring van behoud van de Belgische nationaliteit bij de ambassade of het consulaat-generaal zo vroeg mogelijk in te dienen om zeker te zijn dat de verklaring voor uw 28ste verjaardag ondertekend kan worden.

Nuttige links:

 

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/
Belgische_nationaliteit/Verlies_behoud_en_herkrijging

 

U kan de officiële tekst van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit raadplegen:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1984062835&table_name=wet