Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Consulaire diensten Nationaliteit Herkrijging van de Belgische nationaliteit

Herkrijging van de Belgische nationaliteit

a) Verlies van de Belgische nationaliteit op 28 jaar

Wie de Belgische nationaliteit op 28 jaar verloren heeft volgens de hier beschreven regels, kan mogelijk opnieuw aanspraak maken op de Belgische nationaliteit door op het consulaat een verklaring tot herkrijging te ondertekenen.

Vereiste documenten:

  • bewijs van het bezit van de Belgische nationaliteit in het verleden;
  • minder dan 6 maanden oud letterlijk afschrift (“inteiro teor”) van de geboorteakte met apostille (te verkrijgen op het “cartório”) en vertaling naar een van de Belgische landstalen (Nederlands, Frans of Duits), eveneens met apostille;
  • bewijs van een adres in het rechtsgebied van het consulaat (bv. een nutsrekening – o.a. water-, elektriciteits-, gas- of telefoonrekening, “escritura pública”);
  • kopie van de officiële mededeling van het verlies van de Belgische nationaliteit (indien dit document verloren gegaan is of nooit bestaan heeft, kan uw consulaat een nieuwe officiële mededeling van het verlies sturen);
  • brief in een van de Belgische landstalen (Nederlands, Frans of Duits), waarin de redenen uiteengezet worden waarom men niet op tijd (voor de 28ste verjaardag) aan de voorwaarden voor het behoud van de Belgische nationaliteit voldaan heeft en waarom men de Belgische nationaliteit opnieuw wenst te verkrijgen.

Uw consulaat kan in sommige gevallen bijkomende documenten vragen.
De procedure vereist de toestemming van de dienst nationaliteit van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel. Dit kan meerdere maanden duren. Na ondertekening wordt de verklaring voorgelegd aan de Procureur des Konings te Brussel. Deze heeft 4 maanden en 10 dagen de tijd om een advies uit te brengen of eventueel verzet tegen de herkrijging aan te tekenen.

De aanvrager wordt pas opnieuw Belg nadat het consulaat na ofwel een positief advies van de Procureur des Konings, ofwel het verstrijken van bovenstaande termijn, een nationaliteitsakte opgemaakt heeft. Contacteer uw consulaat voor meer informatie.

De verklaring tot herkrijging is gratis, maar de opmaak van de nationaliteitsakte is betalend.

b) Verlies van de Belgische nationaliteit om andere redenen

Wie de Belgische nationaliteit om een andere reden dan de bovenstaande verloren heeft, kan over het algemeen opnieuw aanspraak maken op de Belgische nationaliteit door herkrijging. Dit kan na gedurende 1 jaar opeenvolgend in België te wonen en aan een aantal andere voorwaarden te voldoen. De Belgische consulaten in het buitenland kunnen in deze gevallen niet tussenkomen.

c) Persoon die nooit Belg geweest is

Wie nooit Belg geweest is, kan geen aanspraak maken op de Belgische nationaliteit door herkrijging. Wie in dit geval verkeert, kan niettemin aanspraak maken op de Belgische nationaliteit door gedurende 5 jaar opeenvolgend in België te wonen en aan een aantal andere voorwaarden te voldoen. De Belgische consulaten in het buitenland kunnen in dit geval niet tussenkomen.

d) Vervallenverklaring

Wie van de Belgische nationaliteit vervallen verklaard is, kan deze niet herkrijgen. Het heeft in dit geval geen zin uw consulaat te contacteren.