Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Consulaire diensten Nationaliteit Kinderen van wie de Belgische nationaliteit verkrijgt

Kinderen van wie de Belgische nationaliteit verkrijgt

De minderjarige kinderen (tot 18 jaar) over wie iemand die de Belgische nationaliteit vrijwillig verkrijgt of herkrijgt het ouderlijk gezag uitoefent en die zelf in een Belgische gemeente ingeschreven zijn, verkrijgen automatisch eveneens de Belgische nationaliteit.

Voor minderjarige kinderen die in het buitenland wonen, werd deze bepaling op 31 december 2012 afgeschaft. Kinderen van iemand die de Belgische nationaliteit vrijwillig verkregen heeft, kunnen dus aanspraak maken op de Belgische nationaliteit indien zij aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de ouder heeft de Belgische nationaliteit verkregen of herkregen voor 31 december 2012; EN
  • het kind was nog geen 18 jaar oud op het moment waarop de ouder de Belgische nationaliteit verkregen of herkregen heeft; EN
  • het kind bevond zich onder het ouderlijke gezag van de ouder op het moment waarop deze de Belgische nationaliteit verkregen of herkregen heeft.

Wie in dit geval verkeert, kan zich rechtstreeks inschrijven. Contacteer uw consulaat voor meer informatie.