Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Consulaire diensten Nationaliteit Personen geboren in België na 1 januari 1985

Personen geboren in België na 1 januari 1985

In tegenstelling tot in Brazilië verkrijgen personen die in België geboren zijn niet automatisch de Belgische nationaliteit.
Wie na 1 januari 1985 in België geboren is EN:

  • kind is van een Belg; OF
  • kind is van iemand die zelf in België geboren is; OF
  • geadopteerd werd door een Belg; OF
  • geadopteerd werd door iemand die zelf in België geboren is; OF
  • geen enkele andere nationaliteit dan de Belgische bezit;

kan mogelijk aanspraak maken op de Belgische nationaliteit: contacteer uw consulaat indien u denkt dat dit voor u het geval is.

Wie in België geboren is EN geen kind of adoptiefkind van een Belg of iemand die in België geboren is, is EN tenminste een andere nationaliteit dan de Belgische bezit, kan geen aanspraak maken op de Belgische nationaliteit door geboorte. Wie in dit geval verkeert, kan aanspraak maken op de Belgische nationaliteit door gedurende 5 jaar opeenvolgend in België te wonen en aan een aantal andere voorwaarden te voldoen. De Belgische consulaten in het buitenland kunnen in dit geval niet tussenkomen.