Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Consulaire diensten Nationaliteit Personen geboren in Brazilië na 1 januari 1985

Personen geboren in Brazilië na 1 januari 1985

De Belgische nationaliteit wordt over het algemeen verkregen via afstamming van een of beide ouders of adoptie door een Belg. Deze afstammings- of adoptieband moet verplicht naar Belgisch recht vaststaan om aanspraak te kunnen maken op de Belgische nationaliteit. Het is niet voldoende dat de afstammings- of adoptieband naar Braziliaans recht geldig is of dat de geboorteakte een Belg als vader vermeldt. Zie burgerlijke stand voor meer informatie.

Als de afstammingsband tot een Belg pas na de 18de verjaardag vast komt te staan, kan men geen aanspraak meer maken op de Belgische nationaliteit. Dit geldt in alle onderstaande gevallen. De Belgische consulaten in het buitenland kunnen in deze gevallen niet tussenkomen.

a) Kinderen van een Belg die zelf in België geboren is

De kinderen van iemand die Belg was op het moment van hun geboorte EN zelf geboren is in België of in een Belgische kolonie of mandaatgebied voor de onafhankelijkheid (toenmalig Belgisch Congo voor 30 juni 1960 of Ruanda-Urundi voor 1 juli 1962), kunnen aanspraak maken op de Belgische nationaliteit.

Wie nog geen 28 jaar is of de Belgische nationaliteit niet op zijn 28ste verjaardag verloren heeft (zie verlies en behoud van de Belgische nationaliteit), kan zich rechtstreeks inschrijven op het consulaat (zie inschrijving wat betreft de vereiste documenten).

Uw consulaat kan in sommige gevallen bijkomende documenten vragen. Contacteer uw consulaat voor meer informatie.

De inschrijving is gratis.

Wie ouder is dan 28 jaar en de Belgische nationaliteit op zijn 28ste verjaardag verloren heeft (zie verlies en behoud van de Belgische nationaliteit), kan mogelijk aanspraak maken op de Belgische nationaliteit door herkrijging. Zie herkrijging van de Belgische nationaliteit voor meer informatie.

b) Kinderen van een Belg die zelf in het buitenland geboren is

De kinderen van iemand die Belg was op het moment van hun geboorte en zelf in het buitenland geboren is, kunnen aanspraak maken op de Belgische nationaliteit via toekenning.

De Belgische ouder moet de Belgische nationaliteit toekennen voor de 5de verjaardag van het kind.

Vereiste documenten:

  • bewijs van de Belgische nationaliteit van de Belgische ouder;
  • minder dan 6 maanden oud letterlijk afschrift (“inteiro teor”) van de geboorteakte van het kind met apostille (te verkrijgen op het “cartório”) en vertaling naar een van de Belgische landstalen (Nederlands, Frans of Duits), eveneens met apostille;
  • het bewijs van de afstammingsband naar Belgisch recht indien de geboorteakte dit bewijs niet levert (het is niet voldoende dat de geboorteakte een Belg als vader vermeldt, zie burgerlijke stand).

Uw consulaat kan in sommige gevallen bijkomende documenten vragen. De procedure vereist de toestemming van de dienst nationaliteit van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel. Dit kan meerdere maanden duren. Wacht niet tot het laatste moment voor de 5de verjaardag van het kind om deze procedure op te starten. Contacteer uw consulaat voor meer informatie.

De toekenning van de Belgische nationaliteit is betalend.

De kinderen van iemand die Belg was op het moment van hun geboorte en zelf in het buitenland geboren is, die inmiddels ouder dan 5 jaar zijn en wiens Belgische ouder hun de Belgische nationaliteit niet voor hun 5de verjaardag toegekend heeft, kunnen geen aanspraak maken op de Belgische nationaliteit door afstamming. 

De mogelijkheid om de Belgische nationaliteit te verkrijgen door keuze als meerderjarig kind van een Belg is op 1 januari 2013 afgeschaft. Wie in dit geval verkeert, kan nog aanspraak maken op de Belgische nationaliteit door gedurende 5 jaar opeenvolgend in België te wonen en aan een aantal andere voorwaarden te voldoen. De Belgische consulaten in het buitenland kunnen in dit geval niet tussenkomen.

c) Kinderen die voor hun 18de verjaardag geadopteerd werden door een Belg

Over het algemeen gelden dezelfde regels als voor de kinderen van een Belg (zie hierboven).

Wie geadopteerd werd door een Belg die zelf in België geboren is, kan aanspraak maken op de Belgische nationaliteit volgens dezelfde regels als de kinderen van een Belg die in België geboren is.

Wie geadopteerd werd door een Belg die zelf in het buitenland geboren is, kan de Belgische nationaliteit verkrijgen door toekenning door de Belgische adoptant (zie hierboven). De toekenning moet gebeuren binnen de 5 jaar na de adoptie, maar in elk geval voor de 18de verjaardag van de geadopteerde.

De adoptieband moet in elk geval naar Belgisch recht vaststaan. Over het algemeen betekent dit dat de adoptie door de Federale Centrale Autoriteit (FCA) in België expliciet erkend moet worden (zie burgerlijke stand). De termijn van 5 jaar voor toekenning loopt vanaf de adoptie zelf, niet vanaf de erkenning van de adoptie door de FCA. Contacteer uw consulaat voor meer informatie.

Wie geadopteerd is door een Belg die zelf in het buitenland geboren is en aan wie hun Belgische adoptant de Belgische nationaliteit niet binnen de 5 jaar na de adoptie en voor hun 18de verjaardag toegekend heeft, kunnen geen aanspraak maken op de Belgische nationaliteit door adoptie of door toekenning. Hetzelfde geldt voor wie na zijn 18de verjaardag door een Belg geadopteerd is. Wie in deze gevallen verkeert, kan nog aanspraak maken op de Belgische nationaliteit door gedurende 5 jaar opeenvolgend in België te wonen en aan een aantal andere voorwaarden te voldoen. De Belgische consulaten in het buitenland kunnen in deze gevallen niet tussenkomen.

d) Echtgenoten van een Belg

De mogelijkheid om de Belgische nationaliteit te verkrijgen door keuze als echtgenoot van een Belg is sinds 1 januari 2013 afgeschaft. Wie in dit geval verkeert, kan aanspraak maken op de Belgische nationaliteit door gedurende 5 jaar opeenvolgend in België te wonen en aan een aantal andere voorwaarden te voldoen. De Belgische consulaten in het buitenland kunnen in dit geval niet tussenkomen.