Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Consulaire diensten Nationaliteit Personen geboren voor 31 december 1984

Personen geboren voor 31 december 1984

Voor personen geboren voor 31 december 1984 geldt over het algemeen de oude Belgische nationaliteitswetgeving uit 1932. Volgens deze oude wetgeving kon de Belgische nationaliteit doorgaans enkel via afstamming langs vaderskant verkregen worden. Kinderen van een Belgische vader die voor 31 december 1984 geboren zijn, kunnen dus mogelijk nu nog steeds aanspraak maken op de Belgische nationaliteit. Contacteer uw consulaat indien u denkt dat dit voor u het geval is. Over het algemeen kunnen kinderen van een Belgische moeder die voor 1984 geboren zijn geen aanspraak maken op de Belgische nationaliteit, maar er bestaan uitzonderingen.

Bij de invoering van de nieuwe Belgische nationaliteitswetgeving op 1 januari 1985 werd voor kinderen van een Belgische moeder die op deze datum minder dan 18 jaar oud waren een uitzondering voorzien. Kinderen van een Belgische moeder die op 31 december 1984 nog geen 18 jaar oud waren (die na 1 januari 1967 geboren zijn) en wiens moeder zelf in België of in een Belgische kolonie of mandaatgebied voor de onafhankelijkheid geboren is, kunnen mogelijk aanspraak maken op de Belgische nationaliteit. Contacteer uw consulaat indien u denkt dat dit voor u het geval is.

Kinderen van een Belgische moeder die voor 31 december 1984 in het buitenland geboren zijn en wiens moeder zelf eveneens in het buitenland geboren is, of die zelf voor 31 december 1966 geboren zijn, kunnen geen aanspraak maken op de Belgische nationaliteit door afstamming. Wie in dit geval verkeert, kan aanspraak maken op de Belgische nationaliteit door gedurende 5 jaar opeenvolgend in België te wonen en aan een aantal andere voorwaarden te voldoen. De Belgische consulaten in het buitenland kunnen in dit geval niet tussenkomen.