Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Consulaire diensten Nationaliteit Verlies en behoud van de Belgische nationaliteit

Verlies en behoud van de Belgische nationaliteit

a) Verlies van de Belgische nationaliteit op 28 jaar

De Belg die:

  • in Brazilië of elders in het buitenland geboren is na 1 januari 1967 EN
  • naast de Belgische nationaliteit ook de Braziliaanse of nog een andere nationaliteit bezit; EN
  • tussen de 18de en 28ste verjaardag op geen enkel moment in België gewoond heeft en ingeschreven geweest is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente; EN
  • niet voor rekening van de Belgische overheid, een Belgisch bedrijf of een Belgische vereniging werkt; EN
  • tussen zijn 18de en 28ste verjaardag geen behoudsverklaring heeft afgelegd op het consulaat; EN
  • (indien geboren na 12 juli 1990) tussen zijn 18de en 28ste verjaardag geen Belgisch paspoort of Belgische identiteitskaart ontvangen heeft;

verliest automatisch de Belgische nationaliteit op zijn 28ste verjaardag (indien aan alle voorwaarden tegelijk voldaan is).

Het verlies van de Belgische nationaliteit kan vermeden worden door :

  • op tijd (tussen de 18de en de 28ste verjaardag) op het consulaat een behoudsverklaring te ondertekenen OF
  • op tijd (tussen de 18de en de 28ste verjaardag) een Belgische identiteitskaart of Belgisch paspoort te verkrijgen.  

Contacteer uw consulaat voor meer informatie.

De aanvraag van een paspoort of een identiteitskaart en de behoudsverklaring zijn betalend.

Wie de Belgische nationaliteit op deze manier verloren heeft, kan mogelijk opnieuw aanspraak maken op de Belgische nationaliteit door herkrijging (zie herkrijging van de Belgische nationaliteit).

b) Vrijwillige afstand van de Belgische nationaliteit

Belgen die ouder zijn dan 18 jaar en naast de Belgische nationaliteit ook de Braziliaanse of nog een andere nationaliteit bezitten of op het punt staan er een te verkrijgen, kunnen in de meeste gevallen vrijwillig afstand doen van de Belgische nationaliteit. Men moet dan op het consulaat een afstandsverklaring ondertekenen. Contacteer uw consulaat voor meer informatie.

De afstand van de Belgische nationaliteit die ten overstaan van een Braziliaanse of andere buitenlandse overheid gedaan werd, wordt door België niet erkend. Wie enkel ten overstaan van een Braziliaanse of andere buitenlandse overheid afstand van de Belgische nationaliteit doet, blijft Belg.

De afstandsverklaring is betalend.

De vrijwillige afstand van de Belgische nationaliteit is in principe onomkeerbaar. Wie vrijwillig afstand gedaan heeft van de Belgische nationaliteit, kan enkel opnieuw aanspraak maken op de Belgische nationaliteit door herkrijging na gedurende 1 jaar opeenvolgend in België te wonen en aan een aantal andere voorwaarden te voldoen. De Belgische consulaten in het buitenland kunnen in dit geval niet tussenkomen.

c) Andere redenen van verlies van de Belgische nationaliteit

Wie naast de Belgische nationaliteit ook de Braziliaanse of nog een andere nationaliteit bezit kan de Belgische nationaliteit ook verliezen indien:

  • de Belgische ouder of adoptant (van wie de Belgische nationaliteit door afstamming, toekenning, adoptie of gezamenlijk effect verkregen werd) zelf de Belgische nationaliteit verliest voordat zijzelf 18 jaar oud zijn;
  • door adoptie de Braziliaanse of een andere nationaliteit van hun buitenlandse adoptant verkregen werd.

Voor 9 juli 2007 verloor een Belg die vrijwillig een andere nationaliteit dan de Belgische of de Braziliaanse verkreeg de Belgische nationaliteit. Voor tien Europese landen gold deze regel tot 28 april 2008: pas na deze datum is het mogelijk geworden de Belgische nationaliteit te behouden na verkrijging van de nationaliteit van een van deze tien Europese landen. Wie voor deze data vrijwillig een andere nationaliteit dan de Belgische of de Braziliaanse verkregen heeft, heeft mogelijk de Belgische nationaliteit verloren. Contacteer uw consulaat als u denkt dat u in dit geval zou kunnen verkeren.

Over het algemeen kan wie in deze gevallen verkeert enkel opnieuw aanspraak maken op de Belgische nationaliteit door herkrijging na gedurende 1 jaar opeenvolgend in België te wonen en aan een aantal andere voorwaarden te voldoen. De Belgische consulaten in het buitenland kunnen in deze gevallen niet tussenkomen.

Het is tenslotte mogelijk wegens fraude bij de verkrijging van de Belgische nationaliteit of wegens andere zwaarwichtige feiten (misdaden) door een Belgische rechtbank van de Belgische nationaliteit vervallen verklaard te worden. Wie in dit geval verkeert, kan niet opnieuw aanspraak maken op de Belgische nationaliteit.