Notariaat

Op deze pagina vindt u alle informatie over de notariële bevoegdheid.

  1. Laatst bijgewerkt op

In sommige gevallen kan uw consulaat optreden als Belgisch notaris. Het consulaat kan volmachten verlijden namens personen die in Brazilië wonen. Iemand anders in België kan dan in hun naam notariële akten ondertekenen, bijvoorbeeld voor de aan- of verkoop van onroerende goederen of de vereffening van een nalatenschap.

Uw consulaat treedt enkel op als notaris op basis van een voorstel van akte dat door een notaris in België opgemaakt wordt. De notaris in België moet het voorstel van akte rechtstreeks naar de dienst notariaat van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken sturen, die vervolgens het consulaat contacteert.

Meer informatie vindt u op de site van Fednot of bij een notaris in België.

Het verlijden van een notariële akte en de afgifte van een uitgifte (kopie) zijn betalend.