Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Consulaire diensten Uittreksel uit het strafregister (voorheen bewijs goed zedelijk gedrag)

Uittreksel uit het strafregister (voorheen bewijs goed zedelijk gedrag)

 

a) Als u in Brazilië woont en een uittreksel uit het Belgisch strafregister wil aanvragen, moet u persoonlijk een mail sturen naar: Federale Overheidsdienst Justitie - Centraal Strafregister - strafregister@just.fgov.be

Vermeld op uw aanvraag:

- uw naam en voornaam

- uw adres

- uw geboortedatum en -plaats

- de reden van uw aanvraag

Voeg eventueel ook een scan (pdf) van uw identiteitskaart of paspoort bij (niet verplicht).

Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd.

Teneinde in Brazilië gebruikt te kunnen worden zal het uittreksel eerst in België geapostilleerd moeten worden : Legalisatie van documenten.

 
b) Als u een uittreksel uit het strafregister wil aanvragen dat de periode dekt waarin u in Brazilië verbleef, moet u zich rechtstreeks richten tot de bevoegde braziliaanse autoriteiten.