Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Consulaire diensten Verkiezingen

Verkiezingen

Federale en Europese verkiezingen 2019

 

BELANGRIJKE MEDEDELING ter attentie van de Belgische kiezers die geregistreerd zijn om persoonlijk te stemmen tijdens de federale en Europese verkiezingen op 22/05/2019 op één van de consulaire posten in Brazilië

Wij informeren u dat, zelfs zonder de oproepingsbrief te hebben ontvangen, geregistreerde kiezers die bij de inschrijving hebben gekozen om persoonlijk op één van de consulaire vertegenwoordigen in Brazilië, zich met een identiteitsdocument dienen te presenteren op 22 mei 2019, van 13:00 tot 21:00 uur (lokale tijd) op de betrokken consulaire post (Ambassade of Consulaten generaal). Hieronder vindt u enkele nuttige informatie te dien einde.

1.    U heeft ervoor gekozen om persoonlijk in uw consulaire beroepspost te stemmen

Zelfs zonder oproepingsbrief dient u zich op woensdag 22 mei 2019 tussen 13.00 en 21.00 lokale tijd naar de Ambassade van België in Brasilia begeven. U zal enkel toegelaten worden tot de stemming als uw naam op de kiezerslijst vermeld is. U moet een identiteitsbewijs meebrengen (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs) alsook, indien ontvangen, uw oproepingsbrief. 

Adres van het stembureau :

Embaixada da Bélgica - Embassy of Belgium 
SES 809 – Lote 32 – Av. Das Nações - 70422-900 Brasila (DF)

2.     U heeft ervoor gekozen om per volmacht in uw consulaire beroepspost te stemmen

De persoon, die u aangeduid heeft als volmachtdrager, zal zich dan op woensdag 22 mei 2019 tussen 13.00 en 21.00 uur (lokale tijd) moeten aanbieden in de Ambassade van België in Brasilia met zijn/haar eigen identiteitsbewijs alsook, indien ontvangen, zijn/haar oproepingsbrief. Deze persoon zal daar zowel zijn/haar eigen stem uitbrengen als in uw naam kunnen stemmen. Er wordt geen kopie van het volmachtformulier aan de volmachtdrager bezorgd, hij ontvangt dit pas op het stembureau.

3.    U heeft zich niet geregistreerd als kiezer voor 1 februari?

Helaas, u kunt niet deelnemen aan de verkiezingen van 26 mei 2019. U kunt zich nog steeds registreren als kiezer, maar deze registratie zal pas geldig zijn voor de volgende verkiezingen (normaal gezien in 2024).

4.     Hoe geldig stemmen?

Geldig stemmen = op eenzelfe stembiljet, steeds binnen dezelfde partijlijst blijven.

·         U stemt voor een partij = bolletje onder de partijnaam kleuren.

·         U stemt voor één of meer kandidaten/opvolgers= één of meerdere bolletjes kleuren naast de naam/namen van deze kandidaat/kandidaten en/of opvolger/opvolgers.

·         U stemt voor een partij EN voor één of meer kandidaten/opvolgers = bolletje onder de partijnaam kleuren EN één of meerdere bolletjes kleuren naast de naam/namen van deze kandidaat/kandidaten en/of opvolger/opvolgers.

Zie ook https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-hoe-stemmen/stemming-op-papier

 

Inschrijvingsformulieren voor de verkiezingen

Indien u ouder bent dan 18 j.: inschrijvingsformulier voor de verkiezing van de federale wetgevende kamers (correct ingevuld, gedateerd en getekend), af te halen via volgende link: diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/form_nl_buiteneu.docx

Indien u bij volmacht wenst te stemmen, gelieve het volmachtformulier van de federale wetgevende verkiezingen in te vullen en ondertekenen. U vindt het formulier via volgende link: https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/form_nl_volmacht.docx.

 

Meer informatie...