Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Financiële bijdrage voor administratieve behandeling van het Visum D

Financiële bijdrage voor administratieve behandeling van het Visum D

Financiele bijdrage voor administratieve behandeling van het Visum D

Artikel 1/1 van de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen voorziet de betaling van een bijdrage gericht op het dekken van de administratieve kosten die gepaard gaan met bepaalde toestemmingsaanvragen of toewijzingen van verblijf (visum D)

Deze bijdrage moet gestort worden op de bankrekening van de Dienst Vreemdelingenzaken van FOD Binnenlandse Zaken in Brussel. Dit dient te gebeuren conform de procedure die te vinden is op de website van Dienst Vreemdelingenzaken.

 

  1. Zoals vermeld zoals op bovenstaande site, werden de bijdragen van de administratieve behandeling verhoogd vanaf 19.04.2019
     

Verhoging van de bijdrage ‘retributieverhoging’ van 200 euro naar 204 euro.

Verhoging van de bijdrage ‘retributieverhoging’ van 350 euro naar 358 euro.
 

  1. Visumaanvragers die hun aanvraag indienen na 19.04.2019 dienen dus een betalingsbewijs van de bijdrage op basis van het nieuwe tarief bij te sluiten in hun dossier.