Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Schengenvisum (luchthaventransitvisum A en visum voor kort verblijf van maximum 90 dagen)

Schengenvisum (luchthaventransitvisum A en visum voor kort verblijf van maximum 90 dagen)

Formulier

 • Aanvraagforumier Schengenvisum

Algemeen

Schengenvisum : toelating reizen in de Schengenzone,

De Schengenzone is opgemaakt uit volgende Europese landen die de Conventie in de stad Schengen hebben getekend:

België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje,  Tsjechische Republiek, Zweden en Zwitserland.

Braziliaanse burgers hebben geen visum nodig indien ze minder dan 90 dagen (3 maanden) in België of één van de andere landen van de Schengenzone verblijven om aan toerisme te doen en vrienden of familie te bezoeken.

Sommige nationaliteiten hebben echter wel een Schengenvisum nodig ter transitie tussen de luchthavens van de Schengenzone of voor een verblijf van maximum 90 dagen in België. Gelieve hier te controleren of u, voor uw nationaliteit, een visum voor een kort verblijf van minder dan 90 dagen in België nodig heeft om te reizen naar en in de Schengenzone of een luchthaventransitvisum nodig heeft voor de internationale luchthaven van Brussel.

Voorwaarden om visumvrij in de Schengenzone te kunnen reizen voor een verblijf van maximum 90 dagen indien u bent vrijgesteld van een visum voor België en de landen van de Schengenzone.

 • In het bezit zijn van een nationaal paspoort, dat nog minstens 3 maanden geldig moet zijn op de datum van het vertrek uit de Schengenruimte
 • Beschikken over de nodige financiële middelen : de reiziger in de Schengenzone moet over  een dagelijks minimumbudget van 95 euro beschikken indien hij/zij in een hotel verblijft en over 45 euro indien het een verblijf bij familieleden of vrienden betreft. De reiziger kan zijn financiële middelen bewijzen via kredietkaarten, travellercheques of liquide middelen.
 • Beschikken over een ongevallen –en ziekteverzekering, dewelke hospitalisatiekosten in Europa kan dekken gedurende uw verblijf in de Schengenzone, met een dekking van minimum 30.000 euro (dertigduizend euro). Omdat er geen sprake is van een directe vlucht (?) met België, zal deze reisverzekering geverifieerd en goedgekeurd moeten worden in lijn van de normen van het eerste land van binnenkomst in de Schengenzone. Dit dient te gebeuren in het consulaat van het desbetreffende land.
 • In het bezit zijn van een niet-overdraagbaar en nominaal vliegtuigticket (heen- en terugreis).

AANDACHT: De Brazilianen en buitenlandse onderdanen vrijgesteld van Visa A en C voor België en de landen die deel uitmaken van de Schengenzone, mogen per semester niet meer dan 90 dagen zonder visa in België en de Schengenzone verblijven. Zij mogen, zonder gegronde redenen (onvoorziene en gerechtvaardigde omstandigheden), hun verblijf niet verlengen. Het is dermate verplicht weder te keren naar Brazilië na een verblijf van 90 dagen en, vervolgens, een periode van 90 dagen af te wachten om visumvrij terug te keren naar de Schengenzone. Het niet naleven van deze regel in het buitenland plaatst de buitenlandse onderdaan in een situatie van illegaal verblijf hetwelk strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Procedure en voor te leggen documenten aan het Consulaat-Generaal van België in São Paulo, indien u een Schengenvisum nodig heeft

 • In het bezit zijn van een nationaal paspoort, hetwelk nog geldig moet zijn voor een periode van minstens 6 maanden op het moment van aankomst in de Schengenzone
 • Bewijs van verblijfstoestemming in Brazilië (RNE, etc.)
 • Beschikken over een ongevallen –en ziekteverzekering, dewelke hospitalisatiekosten in Europa kan dekken gedurende uw verblijf in de Schengenzone, met een dekking van minimum 30.000 euro (dertigduizend euro). Omdat er geen sprake is van een directe vlucht met België, zal deze reisverzekering geverifieerd en goedgekeurd moeten worden conform de normen van het eerste land van binnenkomst in de Schengenzone. Dit dient te gebeuren in het consulaat van het desbetreffende land.
 • In het bezit zijn van een niet-overdraagbaar en nominaal vliegtuigticket (heen- en terugreis).

 Privéreizen, toeristische reizen of familiebezoeken in België:

 • Bewijs van voldoende financiële middelen : loonfiches van laatste drie maanden, tewerkstellingsattest en aanslagbiljet van het Braziliaanse ministerie van Financiën betreffende het laatste inkomstenjaar (‘recibo de impostos’). Nota bene: de reiziger moet kunnen beschikken over een dagelijkse som van 95 euro per dag in het geval van verblijf in een hotel en 45 euro per dag in het geval van verblijf bij familieleden of vrienden.
 • Indien u niet beschikt over voldoende eigen financiële middelen beschikt, dient u een verbintenis tot lastenneming, met als borg een solvabel persoon gedomicilieerd te België (beschikkend over voldoende middelen om u tot lasten te nemen). Deze ‘verbintenis tot lastenneming’ (annex 3 bis) moet aangevraagd worden bij de gemeente in België en moeten voorts ingevuld, getekend en vervolgens gelegaliseerd en gecontroleerd worden door deze gemeenten.
 • Bewijs hotelreservatie of uitnodiging indien u bij vrienden verblijft.

Business of werk-gerelateerde reizen

 • Brief van werkgever of document dat de noodzaak van uw aanwezigheid in België voor onderwerpen inzake commerce, het bijwonen van een seminarie, etc. (uitnodiging + details van verblijf) bevestigd.
 • Hotelreservatie of logementsbewijs, voorzien door de onderneming die de uitnodiging verstrekt.

Indien u vragen heeft, gelieve ons enkel te contacteren op volgend e-mailadres: saopaulo@diplobel.fed.be

Het consulaat zal telefonisch nooit informatie verstrekken betreffende visums.