Gezinshereniging

Informatie over het aanvragen van een visum voor België in het kader van een gezinshereniging.

Gezinshereniging voor familieleden van een burger van een andere lidstaat van de Europese Unie die in België woont (vrijstelling of visum C)

Informatie over het aanvragen van een visum voor België in het kader van een gezinshereniging voor familieleden van een burger van een andere lidstaat van de Europese Unie die in België woont (vrijstelling of visum C).
  1. Laatst bijgewerkt op

De website van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is de referentiewebsite in België voor de volledige visummaterie.

De familieleden van een burger van een andere lidstaat van de Europese Unie die in België woont of van een Belg die opnieuw in België woont na gedurende ten minste 3 maanden in een andere lidstaat van de Europese Unie gewoond te hebben, moeten de regels van het kort verblijf volgen. Brazilianen en burgers van andere landen die vrijgesteld zijn van het visum C mogen rechtstreeks naar België reizen. Buitenlanders die aan de visumplicht kort verblijf onderworpen zijn moeten de procedure onder “visum C” volgen.