Gezinshereniging

Informatie over het aanvragen van een visum voor België in het kader van een gezinshereniging.

Gezinshereniging voor de partner of kind(eren) van een Belg of voor de ouders van een Belgisch minderjarig kind

Informatie over het aanvragen van een visum voor België in het kader van een gezinshereniging voor de partner of kind(eren) van een Belg of voor de ouders van een Belgisch minderjarig kind (Visum D).
Als een buitenlandse moeder of vader graag herenigd wil worden met een Belgisch minderjarig kind, neem dan contact op met het consulaat via e-mail (saopaulo@diplobel.fed.be).
 1. Laatst bijgewerkt op

De website van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is de referentiewebsite in België voor de volledige visummaterie.

De partner en minderjarige kinderen (beneden de 21 jaar) van een Belgisch burger, die in België woont en die niet gedurende minstens 3 maanden in een andere lidstaat van de Europese Unie gewoond heeft, kunnen een visum D aanvragen om hem in België te vervoegen.


Voor te leggen documenten:

 • Paspoort, nog geldig voor ten minste 1 jaar + 2 kopieën van de fotopagina;
 • 2 pasfoto’s (3x4);
 • 2 afgedrukte en ondertekende exemplaren van het visumaanvraagformulier D dat op de website Visa on Web moet worden ingevuld. Formulieren voor minderjarige kinderen moeten door beide ouders worden ondertekend;
 • Medisch attest in het Frans (PDF, 32.57 KB) of Nederlands (PDF, 23.79 KB)
 • 2 kopieën van de identiteitskaart van de Belgische burger;
 • Voor niet-Brazilianen: 2 kopieën van het bewijs van het verblijfsrecht in Brazilië (CRNM/RNE of gelijkwaardig), dat ten minste voor 1 jaar geldig moet zijn;
 • 2 kopieën van de betalingsbewijzen van de kosten voor het visum D (Bijkomende retributie rechtstreeks te betalen aan de Dienst Vreemdelingenzaken in België). Voor kinderen tot 18 jaar moet deze niet betaald worden. Contacteer uw bank of een wisselagent van uw keuze om deze overschrijving uit te voeren;
 • 2 kopieën van het bewijs van financiële middelen van de Belgische staatsburger (minimaal € 2.048,53 netto per maand, gestaafd door de drie laatste loonfiches);
 • 2 kopieën van het attest van het ziekenfonds of de particuliere ziektekostenverzekeraar waaruit blijkt dat de medische dekking ten minste 30.000 euro bedraagt voor een periode van minimaal 3 maanden. Indien het document niet in het Frans, Nederlands, Duits of Engels is opgesteld, is een beëdigde vertaling vereist;
 • 2 kopieën van een bewijs van stabiele accommodatie voor het gezin bij aankomst:


Voor de partner zijn er nog nodig:

 • Voor een gehuwd koppel:
  • Indien getrouwd in het buitenland: Officieel afschrift, minder dan 6 maanden oud, van de huwelijksakte, geapostilleerd door een “cartório”, samen met een eveneens geapostilleerde vertaling in het Frans, Nederlands of Duits. En twee kopieën, met inbegrip van de vertaling en apostille;
  • Indien getrouwd in België, een recente officiële kopie (minder dan 6 maanden oud) van de huwelijksakte verstrekt door de Belgische gemeente
 • Voor niet gehuwde koppels die in België wensen te trouwen of een samenlevingscontract willen afsluiten:
  • Een recent afschrift (maximum 6 maanden oud) van de geboorteakte “inteiro teor” met apostille en vergezeld van een vertaling in het Nederlands, Frans of Duits, ook met apostille. 2 kopieën van het geheel.;
  • 2 kopieën van het attest burgerlijke staat van de Belgische burger, te bekomen bij de gemeente;
  • Uittreksel uit het strafregister, maximaal 3 maanden oud (“certidão de antecedentes criminais”), afgegeven door de federale politie in Brazilië met apostille en beëdigde vertaling in het Nederlands, Frans, Duits of Engels ook geapostilleerd, alsook twee kopieën;
  • Uittreksel uit het strafregister, maximaal 3 maanden oud (“certidão de antecedentes criminais”), afgegeven door de civiele politie van de staat waar men woonachtig is met apostille en beëdigde vertaling in het Nederlands, Frans, Duits of Engels ook geapostilleerd, alsook twee kopieën;
  • 2 kopieën van de huwelijksaangifte, te bekomen bij de gemeente;
  • 2 kopieën van de relatiehistoriek (briefwisseling, foto’s, vliegtuigtickets, huurcontract, etc.);
  • Lokale consulaire tarieven betalen op de afspraak.


Voor de minderjarige kinderen van een Belg zijn ook nodig:

 • Minder dan 6 maanden oud afschrift van de geboorteakte van het kind “inteiro teor”, geapostilleerd door een “cartório”, samen met een eveneens geapostilleerde vertaling in het Frans, Nederlands of Duits en twee kopieën van het geheel;
 • Als de minderjarige met slechts één van beide ouders reist: een bewijs dat de ouder het exclusieve ouderlijke gezag heeft of een toelating van de tweede ouder/voogd, geapostilleerd met een beëdigde en geapostilleerde vertaling in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. 2 kopieën van het geheel.
   

Procedure en belangrijke opmerkingen:

•           Het consulaat geeft nooit inlichtingen over visa per telefoon. Als u vragen hebt, kunt u ons alleen per mail contacteren op het adres saopaulo@diplobel.fed.be

•           Wie ouder is dan 6 jaar dient de aanvraag  persoonlijk op het consulaat af te geven na afspraak;

•           Er zijn verschillende mogelijkheden om originele documenten en paspoorten op te halen:

- Ze persoonlijk ophalen op afspraak op het consulaat;

- Iemand anders sturen om ze op afspraak voor je op te halen. Geef van tevoren de naam van de persoon door per e-mail saopaulo@diplobel.fed.be;

- Een A4 envelop meebrengen en de postkosten per Pix betalen op het moment van de afspraak op het consulaat. Het consulaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging tijdens dit proces.

•           Het consulaat analyseert elke aanvraag apart en kan het dossier aan de Dienst Vreemdelingenzaken overmaken.

•           Het consulaat behoudt zich het recht bijkomende documenten te vragen.

•          Om het proces niet te vertragen vragen we de visumaanvragers ons niet te contacteren voor inlichtingen over de status van hun aanvraag. De aanvragers kunnen de visumaanvraag opvolgen op de site van de Dienst Vreemdelingenzaken met de code die hun voorzien wordt bij het indienen van hun dossier.

Na het bekomen van een visum D kan de aanvrager naar België reizen en moet men zich inschrijven bij de gemeente binnen de acht dagen na de datum van aankomst in België.