Gezinshereniging

Informatie over het aanvragen van een visum voor België in het kader van een gezinshereniging.

Gezinshereniging voor partner of kind(eren) van een buitenlander werknemer, student of onderzoeker

Informatie over het aanvragen van een visum voor België in het kader van een gezinshereniging voor een partner of kind(eren) van een buitenlander werknemer, student of onderzoeker (Visum D).
 1. Laatst bijgewerkt op

De website van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is de referentiewebsite in België voor de volledige visummaterie.

De partner en minderjarige kinderen (minder dan 18 jaar) van een buitenlander die een vergunning heeft om in België te werken, onderzoek te doen of te studeren moeten een visum D aanvragen om deze voor de duur van zijn beroepsactiviteit te mogen vervoegen.

Het is aanbevolen dat de partner en kinderen hun visum tegelijk met het visum van de werknemer, onderzoeker of student aanvragen.


Voor te leggen documenten:

 • Paspoort, nog geldig voor ten minste 1 jaar + 2 kopieën van de fotopagina;
 • 2 pasfoto’s (3x4);
 • 2 afgedrukte en ondertekende exemplaren van het visumaanvraagformulier D dat op de website Visa on Web moet worden ingevuld. Formulieren voor minderjarige kinderen moeten door beide ouders worden ondertekend;
 • Medisch attest in het Frans (PDF, 32.57 KB) of Nederlands (PDF, 23.79 KB) ingevuld door een bij het consulaat geaccrediteerd arts;
 • Voor niet-Brazilianen: 2 kopieën van het bewijs van het verblijfsrecht in Brazilië (CRNM/RNE of gelijkwaardig), dat tenminste nog 1 jaar geldig moet zijn;
 • 2 kopieën van de betalingsbewijzen van de kosten voor het visum D (Bijkomende retributie rechtstreeks te betalen aan de Dienst Vreemdelingenzaken in België). Voor kinderen tot 18 jaar moet deze niet betaald worden. Contacteer uw bank of een wisselagent van uw keuze om deze overschrijving uit te voeren;
 • Lokale consulaire tarieven betalen tijdens de afspraak op het Consulaat;
 • Bewijs van een stabiele gezinswoning bij aankomst:
  • Huurovereenkomst geregistreerd op de website MyRent | FOD Financiën; of
  • Eigendomsbewijs; of
  • Officiële brief van het bedrijf dat de accommodatie garandeert; of
  • Een hotel/AirBnB reservering voor minimaal 30 dagen vergezeld van een brief waarin het gezinshoofd zich verbindt om bij aankomst in België passende huisvesting te vinden.
 • 2 kopieën van het bewijs van financiële middelen van de werknemer, onderzoeker of student (minimaal 2.048,53 € netto per maand, dat moet worden geleverd door een arbeidsovereenkomst, een beurs of een geblokkeerde rekening voor studenten);
 • 2 kopieën van het attest van het ziekenfonds of de particuliere ziektekostenverzekeraar waaruit blijkt dat de medische dekking ten minste 30.000 euro bedraagt voor een periode van minimaal 3 maanden. De verzekering moet het hele gezin dekken. Indien het document niet in het Frans, Nederlands, Duits of Engels is opgesteld, is een gecertificeerde vertaling vereist;
 • 2 kopieën van de arbeidsvergunning/beroepskaart van de werknemer/onderzoeker of de inschrijvingsbrief van de student. Indien de echtgenoot, moeder of vader reeds in België verblijft, 2 kopieën van de verblijfsvergunning.


Voor de partner zijn er ook nodig*:

 • Minder dan 3 maanden oud uittreksel uit het strafregister (« Atestado de Antecedentes Criminais ») afgeleverd door de Braziliaanse federale politie;
 • Minder dan 3 maanden oud uittreksel uit het strafregister (« Atestado de Antecedentes Criminais ») afgeleverd door de civiele politie van de Braziliaanse staat waar men woont.
 • Bewijs van de partnerschapsband:
  • Gehuwd koppel: minder dan 6 maanden oud afschrift van de huwelijksakte.
  • Koppel in “união estável”: minder dan 6 maanden oud afschrift van “união estável” en materiële bewijzen van het duurzame karakter van de relatie (briefwisseling, foto’s, vliegtuigtickets, huurcontract, etc.) samen met een minder dan 6 maanden oude geboorteakte "inteiro teor" voor beide partners.
  • In het geval van een ongehuwd koppel dat wil trouwen of wettelijk wil samenwonen in België, een recent origineel duplicaat (een minder dan 6 maanden oud) van de geboorteakte “inteiro teor” van de betrokken persoon en de werknemer/student/onderzoeker, evenals de "akte van aangifte van een huwelijk" afgeleverd door de Belgische gemeente (als het voornemen bestaat om te trouwen) en een historiek van de relatie (briefwisseling, foto’s, vliegtuigtickets, huurcontract, etc.).

*Alle bovengenoemde Braziliaanse officiële documenten moeten worden geapostilleerd door een "cartório" en moeten gepaard gaan met een beëdigde vertaling in het Frans, Nederlands of Duits, eveneens geapostilleerd. Van elk document moeten het origineel en twee kopieën, met inbegrip van de vertaling, worden bezorgd.


Voor de minderjarige kinderen zijn er ook nodig:

 • Minder dan 6 maanden oud afschrift van de geboorteakte “inteiro teor” van het kind geapostilleerd en vergezeld van een beëdigde vertaling in het Nederlands, Frans of Duits die ook geapostilleerd is. En twee kopieën van elk document, inclusief vertalingen en apostille;
 • Indien het minderjarige kind slechts met één van de ouders reist, een bewijs dat de ouder het ouderlijk gezag heeft en een document waaruit de instemming van de andere ouder blijkt. Dit documen moet geapostilleerd zijn en vergezeld van een beëdigde vertaling die ook geapostilleerd is. En twee kopieën van elk document, inclusief vertalingen en apostille.

Procedure en belangrijke opmerkingen:

•           Het consulaat geeft nooit inlichtingen over visa per telefoon. Als u vragen hebt, kunt u ons alleen per mail contacteren op het adres saopaulo@diplobel.fed.be

•           Wie ouder is dan 6 jaar dient de aanvraag  persoonlijk op het consulaat af te geven na afspraak;

•           Er zijn verschillende mogelijkheden om originele documenten en paspoorten op te halen:

- Ze persoonlijk ophalen op afspraak op het consulaat;

- Iemand anders sturen om ze op afspraak voor je op te halen. Geef van tevoren de naam van de persoon door per e-mail saopaulo@diplobel.fed.be;

- Een A4 envelop meebrengen en de postkosten per Pix betalen op het moment van de afspraak op het consulaat. Het consulaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging tijdens dit proces.

•           Het consulaat analyseert elke aanvraag apart en kan het dossier aan de Dienst Vreemdelingenzaken overmaken.

•           Het consulaat behoudt zich het recht bijkomende documenten te vragen.

 

Om het proces niet te vertragen vragen we de visumaanvragers ons niet te contacteren voor inlichtingen over de status van hun aanvraag. De aanvragers kunnen de visumaanvraag opvolgen op de site van de Dienst Vreemdelingenzaken met de code die hun voorzien wordt bij het indienen van hun dossier.

 

Na het bekomen van een visum D kan de aanvrager naar België reizen en moet men zich inschrijven bij de gemeente binnen de acht dagen na de datum van aankomst in België.