Werk (Visum D)

Informatie over het aanvragen van een visum voor België voor wie er wil gaan werken.

Au pair en arbeidskaart B (oud model)

Informatie over het aanvragen van een visum voor België voor wie er wil gaan werken als au pair.
 1. Laatst bijgewerkt op

De website van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is de referentiewebsite in België voor de volledige visummaterie. 

Om als au pair in België te mogen werken, moet u over een toelating tot arbeid  « arbeidskaart B » beschikken. Deze verplichting is niet van toepassing op burgers van de Europese Unie. 

 
A. Arbeidskaart B 

De arbeidskaart B wordt rechtstreeks in België aangevraagd door het gastgezin of het agentschap waarvoor de aanvrager wil werken. Hiervoor contacteert het gastgezin of het agentschap hun gemeentebestuur. Meer informatie vindt u op Au pair-jongere | IBZ en  www.werk.belgie.be. Het consulaat-generaal van België in São Paulo is niet bevoegd voor werkvergunningsaanvragen. 

Pas na ontvangst van de fysieke arbeidskaart B kan de werknemer  een visum D op het consulaat aanvragen. 

 
B. Visum D 

 
Voor te leggen documenten: 

 • Originele arbeidskaart B + 2 kopieën; 

 • Paspoort, nog geldig voor ten minste 1 jaar + 2 kopieën van de fotopagina; 

 • 2 pasfoto’s (3x4); 

 • 2 afgedrukte en ondertekende exemplaren van het visumaanvraagformulier D dat op de website Visa on Web moet worden ingevuld; 

 • 2 kopieën van het diploma van de middelbare school of hoger onderwijs; 

 • 2 kopieën van het arbeidscontract van de Au Pair; 

 • 2 kopieën van het bewijs van inschrijving voor een taalcursus in België; 

 • 2 kopieën van het bewijs van inschrijving voor een mutualiteit of particuliere ziektekostenverzekering voor ten minste 90 dagen na aankomst in België 

 • Medisch attest in het Frans (PDF, 32.57 KB) of Nederlands (PDF, 23.79 KB) ingevuld door een bij het consulaat geaccrediteerd arts 

 • Voor niet-Brazilianen: bewijs van het verblijfsrecht in Brazilië (CRNM/RNE of gelijkwaardig), dat tenminste tot de einddatum van het aangevraagde visum geldig moet zijn;   

Minder dan 3 maanden oud uittreksel uit het strafregister (« Certidão de Antecedentes Criminais »)  afgeleverd door de Braziliaanse federale politie, met een beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels (document en vertaling moeten worden geapostilleerd en begeleid door twee exemplaren); 

Minder dan 3 maanden oud uittreksel uit het strafregister (« Certidão de Antecedentes Criminais ») afgeleverd door de civiele politie van de Braziliaanse staat waar men woont, met een beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels(document en vertaling moeten worden geapostilleerd en begeleid door twee exemplaren); 

 

Deze documenten en hun vertalingen moeten worden geapostilleerd en begeleid door twee exemplaren. 

 • 2 kopieën van de betalingsbewijzen van de kosten voor het visum D (Bijkomende retributie rechtstreeks te betalen aan de Dienst Vreemdelingenzaken in België. Contacteer uw bank of een wisselagent van uw keuze om deze overschrijving uit te voeren); 

 • Lokale consulaire tarieven betalen op de afspraak. 

 

Procedure en belangrijke opmerkingen: 

 • Het consulaat geeft nooit inlichtingen over visa per telefoon. Als u vragen hebt, kunt u ons alleen per mail contacteren op het adres saopaulo@diplobel.fed.be 

 • Het is noodzakelijk het dossier persoonlijk op afspraak op het consulaat af te geven; 

 • Er zijn verschillende mogelijkheden om originele documenten en paspoorten op te halen:

  - Ze persoonlijk ophalen op afspraak op het consulaat;

  - Iemand anders sturen om ze op afspraak voor je op te halen. Geef van tevoren de naam van de persoon door per e-mail saopaulo@diplobel.fed.be;

  - Een A4 envelop meebrengen en de postkosten per Pix betalen op het moment van de afspraak op het consulaat. Het consulaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging tijdens dit proces.

 • Om de procedure niet te vertragen, worden visumaanvragers verzocht geen contact op te nemen met het consulaat voor informatie over de status van hun aanvraag. 

Na het verkrijgen van het D-visum kan de aanvrager naar België reizen en moet hij zich binnen 8 dagen na aankomst in België inschrijven bij de lokale administratie van zijn woonplaats.