Werk (Visum D)

Informatie over het aanvragen van een visum voor België voor wie er wil gaan werken.

Jaar om na de studies naar werk te zoeken

Informatie over het aanvragen van een visum voor België om na de studies een jaar te blijven om naar werk te zoeken.
 1. Laatst bijgewerkt op

De website van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is de referentiewebsite in België voor de volledige visummaterie.

Na zijn studies in België kan een onderdaan van een derde land toestemming vragen om zijn verblijf met maximaal 12 maanden te verlengen teneinde een baan te vinden of een bedrijf op te richten met het oog op het verkrijgen van een verblijfsvergunning om te werken.

Indien het diploma in België is behaald, moet de betrokkene zich uiterlijk 15 dagen voor het verstrijken van de A-kaart tot de gemeente van zijn woonplaats wenden. Het consulaat-generaal is alleen bevoegd indien de betrokkene zijn of haar verbintenis tot overname moet vernieuwen (bijlage 32) en de borg in Brazilië woont. De voorwaarden voor een bijlage 32 worden hier toegelicht.

Indien het diploma in een andere EU-lidstaat werd behaald maar de betrokkene een deel van zijn/haar opleiding in België volgde, kan hij/zij binnen 3 maanden na het behalen van zijn/haar diploma een D-visum aanvragen bij de diplomatieke post die bevoegd is voor zijn/haar woonplaats. Als de student in Brazilië woont, dient hij/zij de aanvraag in bij het Belgische consulaat-generaal in São Paulo (saopaulo@diplobel.fed.be).


Voor te leggen documenten:

 • Paspoort, nog geldig voor ten minste 1 jaar + 2 kopieën van de fotopagina;
 • 2 pasfoto’s (3x4);
 • 2 afgedrukte en ondertekende exemplaren van het visumaanvraagformulier D dat op de website Visa on Web moet worden ingevuld;
 • 2 exemplaren van het bewijs van afstuderen aan een instelling voor hoger onderwijs in de Europese Unie met een beëdigde vertaling in het Frans, Nederlands, Duits of Engels ;
 • Eventueel 2 kopieën van  bewijs van medische verzekering die het verblijf in België dekt, in het Nederlands, Frans, Duits of Engels of met een beëdigde vertaling naar een van deze talen. De student die geen ziekteverzekering heeft voor de volledige duur van zijn verblijf, krijgt een visum voor 4 maanden en moet ten laatste 15 dagen voor het verstrijken van zijn visum een bewijs van ziekteverzekering voorleggen aan de gemeente in België;
 • Bewijs van financiële middelen op de hier beschreven wijze:
 • 2 kopieën van het formulier om de taal van behandeling (Nederlands (DOCX, 63.98 KB)/Frans (DOCX, 64.2 KB)/Duits (DOCX, 65.11 KB)) te kiezen.

Procedure en belangrijke opmerkingen:

 • Het consulaat geeft nooit inlichtingen over visa per telefoon. Als u vragen hebt, kunt u ons alleen per mail contacteren op het adres saopaulo@diplobel.fed.be;
 • Het is noodzakelijk het dossier persoonlijk op afspraak op het consulaat af te geven;
 • Er zijn verschillende mogelijkheden om originele documenten en paspoorten op te halen:

  - Ze persoonlijk ophalen op afspraak op het consulaat;

  - Iemand anders sturen om ze op afspraak voor je op te halen. Geef van tevoren de naam van de persoon door per e-mail saopaulo@diplobel.fed.be;

  - Een A4 envelop meebrengen en de postkosten per Pix betalen op het moment van de afspraak op het consulaat. Het consulaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging tijdens dit proces.

Om de procedure niet te vertragen, worden visumaanvragers verzocht geen contact op te nemen met het consulaat voor informatie over de status van hun aanvraag.