Werk (Visum D)

Informatie over het aanvragen van een visum voor België voor wie er wil gaan werken.

Zelfstandige

Informatie over het aanvragen van een visum voor België voor wie er wil gaan werken als zelfstandige.
 1. Laatst bijgewerkt op

De website van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is de referentiewebsite in België voor de volledige visummaterie.

Om een zelfstandige beroepsactiviteit in België uit te oefenen moet op het consulaat een beroepskaart en een visum D aangevraagd worden. Deze verplichting is niet van toepassing op burgers van de Europese Unie.


A. Beroepskaart


De procedure en de regels om een beroepskaart te verkrijgen hangen af van het gewest waar de aanvrager wil werken. Het gewest evalueert onafhankelijk de opportuniteit en de toegevoegde waarde van elke aanvraag. De behandelingsduur varieert eveneens volgens het gewest: er is geen wettelijke termijn. Een volledig dossier betekent niet dat de aanvraag aanvaard zal worden: de aanvraag kan met name geweigerd worden als het gewest oordeelt dat zij geen toegevoegde waarde aan de economie van het gewest biedt.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest beschikken elk over een economisch en handelsbureau in Brazilië, dat u kan contacteren voor meer informatie:

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
HUB.BRUSSELS
Mail:  saopaulo@hub.brussels
Web: hub.brussels/en/

VLAAMS GEWEST
Flanders Investment and Trade (FIT)
Mail:  saopaulo@fitagency.com
Web: www.flandersinvestmentandtrade.com/

WAALS GEWEST
Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements Étrangers (AWEX)
Mail: saopaulo@awex-wallonia.com
Web: www.wallonia.com.br/pt-br


Voor te leggen documenten:

U moet verplicht persoonlijk en op afspraak naar het consulaat komen om de beroepskaart aan te vragen.

Voor alle gewesten:

 • Paspoort, nog geldig voor ten minste 1 jaar + 2 kopieën van de fotopagina;
 • Minder dan 3 maanden oud uittreksel uit het strafregister (« Certidão de Antecedentes Criminais »)  afgeleverd door de Braziliaanse federale politie, met een beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels;
 • Minder dan 3 maanden oud uittreksel uit het strafregister (« Certidão de Antecedentes Criminais ») afgeleverd door de civiele politie van de Braziliaanse staat waar men woont, met een beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels;
 • Brief met uitleg over het economische project;
 • Officiële documenten die in voorkomend geval de oprichting van het bedrijf in België en de rol van de aanvrager erin aantonen;
 • Als het beroep dat u in België wil uitoefenen gereglementeerd is, dit wil zeggen dat het alleen mits een diploma, een licentie, een toelating, het lidmaatschap van een beroepsvereniging enz. uitgeoefend mag worden of dat de toegang ertoe aan andere beperkingen onderworpen is, moet u door middel van officiële documenten bewijzen dat u toegang tot dit beroep hebt. Naargelang het geval kan dit bewijs verkregen worden bij de gewestelijke export- en investeringsagentschappen (AWEX/FIT/HUB) of bij een ondernemingsloket: in sommige gevallen kunnen andere documenten die de toegang tot het beroep aantonen (bv. attest van de Balie voor advocaten) aanvaard worden.

De andere voor te leggen documenten hangen af van het gewest:

Voor het Vlaams Gewest moet het aanvraagformulier hier online ingevuld en ingediend worden. De overige op deze pagina gevraagde documenten moeten fysiek op het consulaat ingediend worden.

Voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet het aanvraagformulier op papier ingevuld en samen met de andere consulaire documenten op het consulaat ingediend worden.

Informatie over het tarief en de betalingsmogelijkheden van de beroepskaart vindt u op de pagina consulaire tarieven.

Het volledige aanvraagdossier voor de beroepskaart wordt door het consulaat voorgelegd aan de administratie van het desbetreffende gewest. Het consulaat komt niet tussen in deze procedure. Om deze redenen vragen wij u al uw vragen rechtstreeks aan de bevoegde gewestelijke administratie te stellen.


B. Visum D


Het visum D kan tegelijk met de beroepskaart aangevraagd worden, maar de aanvraag wordt pas behandeld na de bevestiging door de bevoegde gewestelijke overheid van de uitgifte van de beroepskaart.

In geval van weigering van de beroepskaart worden geen kosten terugbetaald.


Voor te leggen documenten:

 • Paspoort, nog geldig voor ten minste 1 jaar + 2 kopieën van de fotopagina;
 • 2 pasfoto’s (3x4);
 • 2 afgedrukte en ondertekende exemplaren van het visumaanvraagformulier D dat op de website Visa on Web moet worden ingevuld;
 • Medisch attest in het Frans (PDF, 32.57 KB) of Nederlands (PDF, 23.79 KB) ingevuld door een bij het consulaat geaccrediteerd arts;
 • 2 kopieën van het formulier om de taal van behandeling (Nederlands (DOCX, 63.98 KB)/Frans (DOCX, 64.2 KB)/Duits (DOCX, 65.11 KB)) te kiezen;
 • Voor niet-Brazilianen: bewijs van het verblijfsrecht in Brazilië (CRNM/RNE of gelijkwaardig), dat tenminste tot de einddatum van het aangevraagde visum geldig moet zijn;  
 • Minder dan 3 maanden oud uittreksel uit het strafregister (« Certidão de Antecedentes Criminais »)  afgeleverd door de Braziliaanse federale politie, met een beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels;
 • Minder dan 3 maanden oud uittreksel uit het strafregister (« Certidão de Antecedentes Criminais ») afgeleverd door de civiele politie van de Braziliaanse staat waar men woont, met een beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels.
 • 2 kopieën van de betalingsbewijzen van de kosten voor het visum D (Bijkomende retributie rechtstreeks te betalen aan de Dienst Vreemdelingenzaken in België. Contacteer uw bank of een wisselagent van uw keuze om deze overschrijving uit te voeren);
 • Lokale consulaire tarieven betalen op de afspraak.


Procedure en belangrijke opmerkingen:

 • Het consulaat geeft nooit inlichtingen over visa per telefoon. Als u vragen hebt, kunt u ons alleen per mail contacteren op het adres saopaulo@diplobel.fed.be
 • Het is aangeraden het dossier persoonlijk op het consulaat af te geven;
 • Er zijn verschillende mogelijkheden om originele documenten en paspoorten op te halen:

- Ze persoonlijk ophalen op afspraak op het consulaat;

- Iemand anders sturen om ze op afspraak voor je op te halen. Geef van tevoren de naam van de persoon door per e-mail saopaulo@diplobel.fed.be;

- Een A4 envelop meebrengen en de postkosten per Pix betalen op het moment van de afspraak op het consulaat. Het consulaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging tijdens dit proces.

 • Procedure:
  • Eens het volledige dossier ontvangen stuurt het consulaat de visumaanvraag voor analyse en beslissing door naar de Dienst Vreemdelingenzaken (immigratiedienst);
  • Na ontvangst van de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken brengt het consulaat de aanvrager per mail op de hoogte. Teneinde de procedure niet te vertragen wordt de aanvragers verzocht het consulaat niet over de voortgang van de aanvraag te contacteren;
  • Na de uitgifte van het visum kan de aanvrager naar België reizen en moet hij zich binnen de 8 dagen na de inreis in België bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats inschrijven;
 • U vindt meer informatie op www.dofi.fgov.be