Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Visum voor België Schengenvisum (Visum C – kort verblijf / Visum A – luchthaventransit)

Schengenvisum (Visum C – kort verblijf / Visum A – luchthaventransit)

De website van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is de referentiewebsite in België voor de volledige visummaterie https://dofi.ibz.be/nl

Algemene opmerkingen :

Braziliaanse burgers hebben geen visum nodig om binnen zekere voorwaarden gedurende tot 90 dagen in totaal tijdens een periode van 180 opeenvolgende dagen in België en in andere landen van het Schengengebied te verblijven.

De landen die deel uitmaken van het Schengengebied zijn :
-België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

De burgers van andere landen buiten de Europese Unie dan Brazilië kunnen hier nakijken of ze een:
Visum kort verblijf (Visum C)
Luchthaventransitvisum (Visum A)

nodig hebben. De procedure en de documenten die bij een aanvraag voor een visum C of een visum A voorgelegd moeten worden vindt u hier.

OPGELET: Brazilianen en burgers van andere landen buiten de Europese Unie – al dan niet vrijgesteld van het visum C – mogen slechts tot 90 dagen in totaal tijdens een periode van 180 opeenvolgende dagen in het Schengengebied verblijven. Het is verplicht na een verblijf van deze duur het Schengengebied te verlaten. Het niet-naleven van deze regel kan tot vervolging wegens illegaal verblijf leiden.

1. Brazilianen en andere nationaliteiten die vrijgesteld zijn van het Schengenvisum

Burgers van Brazilië en sommige andere landen buiten de Europese Unie hebben geen visum nodig om gedurende tot 90 dagen in totaal tijdens een periode van 180 opeenvolgende dagen in België en in andere landen van het Schengengebied te verblijven.

Niettemin moet aan sommige voorwaarden voldaan zijn:

 • Geldigheidsduur paspoort: het paspoort moet nog minstens 3 maanden geldig zijn vanaf de voorziene datum van uitreis uit het Schengengebied;
 • Vliegticket: de reiziger moet een niet-overdraagbaar vliegticket heen en terug op naam bezitten;
 • Financiële middelen: de reiziger moet over voldoende financiële middelen beschikken om uitgaven van tenminste 95 € per dag verblijf in het Schengengebied te dekken, te bewijzen door middel van kredietkaarten, reischeques of cash geld;
 • Reisverzekering: een medische verzekering met dekking van tenminste 30.000 € is verplicht voor inreis in het Schengengebied;
 • Maximale duur: de maximale verblijfsduur is 90 dagen in totaal tijdens een periode van 180 opeenvolgende dagen.

Vermits er geen rechtstreeks vluchten tussen Brazilië en België bestaan, is het ook belangrijk bij het consulaat van het land van eerste binnenkomst in het Schengengebied – het land waar de vlucht landt en waar de reiziger de grenscontrole passeert – na te gaan of dit land specifieke voorwaarden oplegt.

Het is niet mogelijk het verblijf op basis van de vrijstelling van het Schengenvisum voor langer dan 90 dagen in totaal tijdens een periode van 180 opeenvolgende dagen te verlengen.

2. Buitenlanders onderworpen aan de Schengenvisumplicht

a) Visum C: visum kort verblijf

De burgers van sommige landen moeten een visum aanvragen om in België en in de andere landen van het Schengengebied te verblijven. De lijst van deze landen vindt u hier. Dit is niet van toepassing op Brazilianen.

Het is verplicht persoonlijk naar het consulaat te komen om deze visumaanvraag in te dienen. Geen enkele uitzondering op deze regel is mogelijk, want het consulaat moet bepaalde biometrische gegevens (foto en digitale vingerafdrukken) afnemen.

Voor te leggen documenten:

 • Paspoort, nog geldig voor ten minste 1 jaar + 2 kopieën van de fotopagina;
 • Bewijs van het verblijfsrecht in Brazilië (CRNM/RNE of gelijkwaardig);  
 • 2 pasfoto’s (3x4);
 • 2 exemplaren van het ingevulde aanvraagformulier visum C (handgeschreven in drukletters of getypt), met datum en handtekening.
 • Niet-overdraagbaar vliegticket heen en terug op naam;
 • Reisverzekering ziekte en ongevallen met dekking van tenminste 30.000 €;
 • Betaling: consulaire tarieven.

Voor een privé- of toeristische reis of een familiebezoek in België:

 • Bewijs van voldoende financiële middelen: bewijs van tewerkstelling, inkomensbewijzen van de laatste 3 maanden en belastingaangifte (“Declaração de imposto de renda” inclusief “Recibo de entrega”). De aanvrager moet over tenminste 95 € per dag verblijf in het Schengengebied beschikken;
 • Bij gebrek aan voldoende eigen financiële middelen: verbintenis tot tenlasteneming ondertekend door een solvabel persoon (die voldoende inkomsten heeft om u ten laste te nemen) die in België woont. Deze verbintenis tot tenlasteneming (“Bijlage 3bis”) moet door deze persoon aangevraagd worden bij het gemeentebestuur in België. Het moet ingevuld en ondertekend worden en vervolgens gelegaliseerd en gecontroleerd door het gemeentebestuur;
 • Hotelreservering of uitnodigingsbrief van de vrienden of familieleden waar men zal verblijven.

Voor een zakenreis:

 • Uitnodigingsbrief van de werkgever of een ander document dat de noodzaak om zich voor werk of zaken naar België te begeven uiteenzet (zakenonderhandelingen, deelname aan een seminarie, etc.);
 • Hotelreservering of bewijs van de door het uitnodigende bedrijf voorziene huisvesting.

Het is niet mogelijk de geldigheidsduur van een visum C voor langer dan 90 dagen in totaal tijdens een periode van 180 opeenvolgende dagen te verlengen.

b) Visum A: luchthaventransitvisum

Burgers van een zeer beperkt aantal landen hebben een luchthaventransitvisum (visum A) nodig om over te kunnen stappen op een Belgische luchthaven, zelfs zonder de luchthaven te verlaten. Dit is niet van toepassing op Brazilianen.

De lijst van betrokken landen vindt u hier. Als u burger van een van deze landen bent, kunt u ons per mail contacteren via saopaulo@diplobel.fed.be.

Het consulaat geeft nooit inlichtingen over visa per telefoon.

Als u vragen hebt, kunt u ons alleen per mail contacteren op het adres saopaulo@diplobel.fed.be.