Ambassade en Consulaten van België in Brazilië

Paspoort

Procedure

Alle Belgen die een paspoortaanvraag wensen in te dienen, moeten vanaf de leeftijd van 6 jaar persoonlijk verschijnen in het Consulaat-Generaal van België. Bij de aanvraag zullen de biometrische gegevens (foto en vingerafdrukken) van de aanvrager worden geregistreerd. De aanvraagsformulier dient door de beide ouders getekend te zijn. 

Gelieve voorafgaandelijk aan elke aanvraag van een paspoort (reispas) per mail aan de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging in Brazilië waar de aanvrager ingeschreven is zijn/haar naam, voornaam en geboortedatum mee te delen en te wachten op het antwoord alvorens zich aan te melden aan het loket.

U dient zich te wenden tot het consulaat waar u ingeschreven bent. Gelieve hier de bevoegde Belgische vertegenwoordiging van uw regio terug te vinden.

Voor de openingsuren en dagen om een paspoort aan te vragen gelieve hieronder te kijken bij uw diplomatieke post:

  • Voor Brasilia: om een paspoort aan te vragen, gelieve een afspraak te maken.
  • Voor São Paulo
  • Voor Rio de Janeiro: om een paspoort aan te vragen, gelieve een afspraak te maken.

Kinderen onder de 6 jaar zijn niet verplicht om persoonlijk aanwezig te zijn. U kan een foto en een ingevulde aanvraag voor de paspoort, door de beide ouders gehandtekend verzenden naar uw diplomatieke post. Beide ouders moeten hun akkoord geven.

 
Documenten die voorgelegd moeten worden bij de paspoortaanvraag

1. Bewijs van betaling van de consulaire en paspoort productiekosten: zie betalingsvoorwaarden en tarieven.

2. Alle identiteitsdocumenten die worden verzocht (uw oud paspoort, uw identiteitskaart, Braziliaanse identiteitskaart (RG) of identiteitsbewijs voor vreemdelingen (RNE, "protocol" of visum).

3. Indien u uw nieuw paspoort per aangetekend schrijven wenst te ontvangen, dient u een gefrankeerde en aan uzelf geadresseerde enveloppe ter waarde van R$15,00 bij uw aanvraag te voegen (in Brazilië).

Opmerking: Het is niet meer nodig om een pasfoto mee te brengen voor een aanvraag van een biometrische paspoort. Enkel de kinderen dat nog geen 6 jaar oud zijn moeten niet persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag van hun paspoort.

 
Leveringstermijn

Ongeveer 10 werkdagen.

Aanvraagsformulieren