Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

Op deze pagina vindt u informatie over de elektronische identiteitskaart en de Kids-ID.

  1. Laatst bijgewerkt op

Uw consulaat kan een elektronische Belgische identiteitskaart afleveren aan elke Belg die in zijn consulaire bevolkingsregisters ingeschreven is (zie inschrijving).

De elektronische Belgische identiteitskaart (eID vanaf 12 jaar of Kids-ID tot 12 jaar) is een document op kredietkaartformaat met PIN-code dat kan dienen als identiteitsdocument en als reisdocument binnen de Europese Unie of naar een aantal andere landen (niet in Latijns-Amerika). Zij dient ook als elektronisch identificatiemiddel waarmee men zich op allerhande websites van de Belgische overheid kan identificeren en rechtsgeldige elektronische handtekeningen kan plaatsen.

De eID of Kids-ID (vanaf 6 jaar) kan enkel persoonlijk op het consulaat aangevraagd worden. De Kids-ID (tot 6 jaar) kan ook per post aangevraagd worden. Het is bovendien nodig de kaart persoonlijk op het consulaat af te halen als men de PIN-code en elektronische functies van de kaart wenst te activeren. In geval de PIN code verloren gegaan is, kan een nieuw code aangevraagd worden aan uw consulaat.

De eID heeft een geldigheidsduur van 6 jaar (van 12 tot 18 jaar), 10 jaar (van 18 tot 75 jaar) of 30 jaar (vanaf 75 jaar). De Kids-ID (tot 12 jaar) heeft een geldigheidsduur van 3 jaar: de Kids-ID is het enige Belgische reis- of identiteitsdocument dat de namen van de ouders vermeldt.


Vereiste documenten:

  • bewijs van de Belgische nationaliteit;
  • identiteitsbewijs;
  • recente pasfoto die voldoet aan de ICAO-vereisten (3,5x4,5 cm);
  • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (voor een Kids-ID of eID tot 18 jaar moet het aanvraagformulier door beide ouders ondertekend worden. Om de toelating van beide ouders voor de uitgifte van het paspoort/de identiteitskaart na te gaan kan het consulaat eisen dat beide ouders zich persoonlijk aanbieden);
  • (indien van toepassing) de oude identiteitskaart;
  • indien de oude identiteitskaart gestolen werd: proces-verbaal van aangifte van diefstal (“boletim de ocorrência”) bij de bevoegde politiediensten (“polícia civil”);
  • indien u wenst dat de kaart per post opgestuurd wordt: twee vooraf ingevulde en voorgefrankeerde enveloppen met het adres. In dit geval worden met de kaart codes meegestuurd en moet de kaart later op een Belgisch consulaat of bij een Belgische gemeente geactiveerd worden.

De eID en Kids-ID zijn betalend.