Consulaire diensten

Meer consulaire informatie

Algemene teksten over consulaire diensten voor Belgen in het buitenland vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken