Bevolking

 1. Last updated on

Belgen die permanent in Brazilië wonen, kunnen zich inschrijven in de consulaire bevolkingsregisters van het beroepsconsulaat in wiens rechtsgebied zij wonen (Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, zie hierboven). De inschrijving is nodig om van sommige diensten te kunnen genieten, met name de afgifte van een gewoon Belgisch paspoort, van een elektronische Belgische identiteitskaart of van consulaire attesten.

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters is niet verplicht. Het is echter wel verboden om in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente ingeschreven te blijven wanneer men daar niet effectief woont.

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters kan enkel ongedaan gemaakt worden door zich in de consulaire bevolkingsregisters van een ander Belgisch consulaat of in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente in te schrijven: in dit geval wordt men automatisch op het consulaat uitgeschreven. Vrijwillige uitschrijving is niet mogelijk.

Op een consulaat ingeschreven Belgen moeten elke wijziging in hun burgerlijke staat (bijv. huwelijk of echtscheiding) onmiddellijk aan hun consulaat melden (zie burgerlijke stand).

De inschrijving op uw consulaat is gratis.
 

Belgen die ingeschreven waren in een Belgische gemeente

Belgen die ingeschreven waren in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, zich al uitgeschreven hebben, naar Brazilië verhuisd zijn en houder zijn van een geldige en geactiveerde elektronische Belgische identiteitskaart (met PIN-code), kunnen zich online in de consulaire bevolkingsregisters inschrijven op de site econsul.diplomatie.be. Het is ook steeds mogelijk de documenten op het consulaat voor te leggen of op te sturen zodat de inschrijving met de hand kan gebeuren.

Volgende documenten moeten geüploaded of voorgelegd worden:

 • kopie van het Belgische paspoort en/of identiteitskaart;
 • kopie van het Braziliaanse verblijfsdocument (visum, ”RNE”, “CRNM” of “protocolo”) OF van de Braziliaanse identiteitskaart (“RG”) voor wie ook de Braziliaanse nationaliteit bezit;
 • bewijs van een adres in het rechtsgebied van het consulaat (bv. een nutsrekening – o.a. water-, elektriciteits-, gas- of telefoonrekening, “escritura pública”);
 • voor Belgen ouder dan 18 jaar: ingevuld formulier voor de inschrijving als kiezer (zie verkiezingen).

Voor de online inschrijving van een Belgische minderjarige (tot 18 jaar) moeten kopieën van de identiteitsdocumenten van beide ouders geüploaded worden.

Voor de inschrijving met de hand moet ook volgende voorgelegd worden:

 • inschrijvingsformulier voor volwassenen (DOCX, 35.89 KB) of minderjarigen (DOCX, 33.64 KB) (het formulier voor minderjarigen moet door beide ouders ondertekend worden);
 • bewijs van uitschrijving uit de gemeente “model 8” (dit document kan bij de meeste gemeenten op afstand aangevraagd worden indien nodig);

Uw consulaat kan in sommige gevallen bijkomende documenten vragen. Contacteer uw consulaat voor meer informatie.
 

Belgen die ingeschreven waren op een ander Belgisch consulaat

Belgen die ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van een (ander) Belgisch consulaat, naar het rechtsgebied van een Belgisch consulaat in Brazilië verhuisd zijn, en houder zijn van een geldige en geactiveerde elektronische Belgische identiteitskaart (met PIN-code), kunnen zich online in de consulaire bevolkingsregisters inschrijven op de site econsul.diplomatie.be. Het is ook steeds mogelijk de documenten op het consulaat voor te leggen of op te sturen zodat de inschrijving met de hand kan gebeuren.

Volgende documenten moeten geüploaded of voorgelegd worden:

 • kopie van het Belgische paspoort en/of identiteitskaart;
 • kopie van het Braziliaanse verblijfsdocument (visum, ”RNE”, “CRNM” of ”protocolo”) OF van de Braziliaanse identiteitskaart (“RG”) voor wie ook de Braziliaanse nationaliteit bezit;
 • bewijs van een adres in het rechtsgebied van het consulaat (bv. een nutsrekening – o.a. water-, elektriciteits-, gas- of telefoonrekening, “escritura pública”);
 • voor Belgen ouder dan 18 jaar: ingevuld formulier voor de inschrijving als kiezer (zie verkiezingen).

Voor de online inschrijving van een Belgische minderjarige (tot 18 jaar) moeten kopieën van de identiteitsdocumenten van beide ouders geüploaded worden.

Voor de inschrijving met de hand moet ook volgende voorgelegd worden:

Uw consulaat kan in sommige gevallen bijkomende documenten vragen. Contacteer uw consulaat voor meer informatie.
 

Belgen die nooit eerder ingeschreven waren in een Belgisch bevolkingsregister

Voor Belgen die nooit eerder ingeschreven waren in een Belgisch bevolkingsregister, zij het in een gemeente of op een consulaat, moeten volgende documenten voorgelegd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor pasgeborenen (zie nationaliteit):

 • inschrijvingsformulier voor volwassenen (DOCX, 35.89 KB) of minderjarigen (DOCX, 33.64 KB) (het formulier voor minderjarigen moet door beide ouders ondertekend worden);
 • kopie van het Belgische paspoort en/of de Belgische identiteitskaart (indien voorhanden);
 • minder dan 6 maanden oud letterlijk afschrift (“inteiro teor”) van de geboorteakte met apostille (te verkrijgen op het “cartório”);
 • bewijs van de Belgische nationaliteit van de Belgische ouder (voor Belgen door afstamming, zie nationaliteit) en het bewijs van de afstammingsband naar Belgisch recht indien de geboorteakte dit bewijs niet levert (het is niet voldoende dat de geboorteakte een Belg als vader vermeldt, zie burgerlijke stand);
 • kopie van het Braziliaanse verblijfsdocument (visum, “RNE”, “CRNM” of “protocolo”) OF van de Braziliaanse identiteitskaart (“RG”) voor wie ook de Braziliaanse nationaliteit bezit (niet vereist voor in Brazilië geboren pasgeborenen);
 • bewijs van een adres in het rechtsgebied van het consulaat (bv. een nutsrekening – o.a. water-, elektriciteits-, gas- of telefoonrekening, “escritura pública”);
 • voor Belgen ouder dan 18 jaar: ingevuld formulier voor de inschrijving als kiezer (zie verkiezingen).

Uw consulaat kan in sommige gevallen bijkomende documenten vragen. Contacteer uw consulaat voor meer informatie.