Kort verblijf in België en in de Schengenzone

Informatie over een visum voor een kort verblijf in België en in de Schengenzone.

 1. Laatst bijgewerkt op

De website van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is de referentiewebsite in België voor de volledige visummaterie, waarnaar dan ook integraal wordt verwezen.


Algemene opmerkingen:

Braziliaanse burgers hebben geen visum nodig om binnen zekere voorwaarden gedurende tot 90 dagen in totaal tijdens een periode van 180 opeenvolgende dagen in België en in andere landen van het Schengengebied te verblijven. Na een verblijf van deze termijn is het verplicht het Schengengebied te verlaten. Het niet naleven van deze regel kan leiden tot vervolging. Het aantal toegestane dagen kan worden berekend op deze site waar een calculator kan worden gebruikt om het aantal toegestane dagen te controleren.

De inreis zonder visum is toegestaan voor toerisme, familiebezoek, zaken (commerciële onderhandelingen, seminaries…) en studies. Vanaf half 2025 moeten onderdanen van landen die vrijgesteld zijn van visumplicht, waaronder Brazilianen, in het bezit zijn van een ETIAS-reistoestemming. Meer informatie is beschikbaar op de website: ETIAS (europa.eu).

De landen die deel uitmaken van het Schengengebied zijn:
België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

De burgers van andere landen buiten de Europese Unie, andere dan Brazilië, kunnen op de website van de FOD Binnenlandse Zaken verifiëren of het volgende vereist wordt:

 • Visum kort verblijf (Visum C)
 • Luchthaventransitvisum (Visum A)
   

1. Brazilianen en andere nationaliteiten die vrijgesteld zijn van het Schengenvisum


Burgers van Brazilië en sommige andere landen buiten de Europese Unie hebben geen visum nodig om gedurende tot 90 dagen in totaal tijdens een periode van 180 opeenvolgende dagen in België en in andere landen van het Schengengebied te verblijven.

Niettemin moet aan sommige voorwaarden voldaan zijn:

 • Geldigheidsduur paspoort: het paspoort moet nog minstens 3 maanden geldig zijn vanaf de voorziene datum van uitreis uit het Schengengebied;
 • Vliegticket: de reiziger moet een niet-overdraagbaar vliegticket heen en terug op naam bezitten;
 • Financiële middelen: de reiziger moet over voldoende financiële middelen beschikken om uitgaven van tenminste 95 € per dag verblijf in het Schengengebied te dekken, te bewijzen door middel van kredietkaarten, reischeques of cash geld;
 • Reisverzekering: een medische verzekering met dekking van tenminste 30.000 € is verplicht voor inreis in het Schengengebied;
 • Maximale duur: de maximale verblijfsduur is 90 dagen in totaal tijdens een periode van 180 opeenvolgende dagen;
 • Reisdoel: de reiziger moet in staat zijn op vraag van de overheden aan de grens het reisdoel aan te tonen.

Vermits er geen rechtstreekse vluchten tussen Brazilië en België bestaan, is het ook belangrijk bij het consulaat van het land van eerste binnenkomst in het Schengengebied – het land waar de vlucht landt en waar de reiziger de grenscontrole passeert – na te gaan of dit land specifieke voorwaarden oplegt.

Het is niet mogelijk het verblijf op basis van de vrijstelling van het Schengenvisum voor langer dan 90 dagen in totaal, tijdens een periode van 180 opeenvolgende dagen, te verlengen.


2. Buitenlanders onderworpen aan de Schengenvisumplicht


a) Visum C: visum kort verblijf


De burgers van sommige landen moeten een visum aanvragen om in België en in de andere landen van het Schengengebied te verblijven. De lijst van deze landen vindt u hier. Dit is niet van toepassing op reizigers van Braziliaanse nationaliteit.

Het is verplicht persoonlijk naar het consulaat te komen om deze visumaanvraag in te dienen. Geen enkele uitzondering op deze regel is mogelijk, want het consulaat moet bepaalde biometrische gegevens (foto en digitale vingerafdrukken) afnemen.

Voor te leggen documenten:

 • Paspoort, nog geldig voor ten minste 6 maanden + 2 kopieën van de fotopagina;
 • Bewijs van het verblijfsrecht in Brazilië (CRNM/RNE of gelijkwaardig);
 • 2 pasfoto’s (3x4);
 • 2 afgedrukte en ondertekende exemplaren van het visumaanvraagformulier C dat op de website Visa on Web moet worden ingevuld
 • Bevestiging van niet-overdraagbaar vliegticket heen en terug op naam;
 • Reisverzekering ziekte en ongevallen met dekking van ten minste 30.000 €;
 • Lokale consulaire tarieven dienen te worden betaald op de afspraak.


Voor een privé- of toeristische reis of een familiebezoek in België:

 • Bevestiging van een hotelreservering of een uitnodigingsbrief van vrienden of familie waar men zal verblijven in het Engels, Nederlands, Frans of Duits;
 • Voor toeristische reizen, een reisprogramma in het Frans, Nederlands, Duits of Engels;
 • Bewijs van voldoende financiële middelen: De aanvrager moet over tenminste 95 € per dag verblijf in het Schengengebied beschikken. Dit kan op een van de volgende manieren worden aangetoond:
  • Een bewijs van tewerkstelling (arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring) samen met een kopie van de inkomensbewijzen van de laatste 3 maanden en belastingaangifte (“Declaração de imposto de renda” inclusief “Recibo de entrega”); of
  • Een kredietkaart die een debetsaldo toestaat dat hoger is dan het voor de duur van het verblijf vereiste bedrag (bankcertificaat) en bankafschriften van de aan de kredietkaart gekoppelde rekening van de laatste 3 maanden; of
  • Een verbintenis tot tenlasteneming (Bijlage 3bis (PDF, 252.38 KB)) ondertekend door een Belg of een onbeperkt verblijfsrechthebber in België. De borgsteller moet over voldoende middelen beschikken (minimum 2 048,53 EUR).
   Deze verbintenis tot tenlasteneming (Bijlage 3bis (PDF, 252.38 KB)) moet door deze persoon aangevraagd worden bij het gemeentebestuur in België. Het moet ingevuld en ondertekend worden en vervolgens gelegaliseerd en gecontroleerd door het gemeentebestuur.  Vervolgens moet de aanvrager aan het consulaat overleggen:
   • het origineel van de verbintenis tot overname ("bijlage 3 bis") ;
   • een kopie van het bewijs van de Belgische nationaliteit of van onbeperkt verblijf in België van de borgsteller; en
   • een kopie van de laatste 3 loonfiches van de borgsteller.


Voor een zaken- of studiereis:

 • Uitnodigingsbrief van de werkgever of een ander document dat de noodzaak om zich voor werk of zaken naar België te begeven uiteenzet (zakenonderhandelingen, deelname aan een seminarie, etc.) OF brief van de onderwijsinstelling voor een studiereis in het Frans, Nederlands, Duits of Engels;
 • Hotelreservering of bewijs van de door het uitnodigende bedrijf of de uitnodigende instelling voorziene huisvesting.

Het is niet mogelijk de geldigheidsduur van een visum C voor langer dan 90 dagen in totaal tijdens een periode van 180 opeenvolgende dagen te verlengen.


b) Visum A: luchthaventransitvisum


Burgers van een zeer beperkt aantal landen hebben een luchthaventransitvisum (visum A) nodig om te kunnen overstappen op een Belgische luchthaven, zelfs zonder de luchthaven te verlaten. Dit is niet van toepassing op reizigers van Braziliaanse nationaliteit.

De lijst van betrokken landen vindt u hier. Als u burger van een van deze landen bent, kunt u ons per mail contacteren via saopaulo@diplobel.fed.be

Het consulaat geeft nooit inlichtingen over visa per telefoon.

Als u vragen hebt, kunt u ons alleen per mail contacteren op het adres saopaulo@diplobel.fed.be
 

Procedure en belangrijke opmerkingen:

 • Het consulaat geeft nooit inlichtingen over visa per telefoon. Als u vragen hebt, kunt u ons alleen per mail contacteren op het adres saopaulo@diplobel.fed.be
 • Het is noodzakelijk het dossier persoonlijk op afspraak op het consulaat af te geven.
 • Er zijn verschillende mogelijkheden om originele documenten en paspoorten op te halen:

  - Ze persoonlijk ophalen op afspraak op het consulaat;

  - Iemand anders sturen om ze op afspraak voor je op te halen. Geef van tevoren de naam van de persoon door per e-mail saopaulo@diplobel.fed.be;

  - Een A4 envelop meebrengen en de postkosten per Pix betalen op het moment van de afspraak op het consulaat. Het consulaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging tijdens dit proces.

 • Het consulaat analyseert elke aanvraag op individuele basis en kan het dossier zo nodig doorverwijzen naar de Dienst Vreemdelingenzaken.
 • Het consulaat behoudt zich het recht voor aanvullende documenten op te vragen

Om de procedure niet te vertragen, worden visumaanvragers verzocht geen contact op te nemen met het consulaat voor informatie over de status van hun aanvraag. Aanvragers kunnen hun visumaanvraag volgen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken met de code die hen bij ontvangst van hun aanvraag wordt verstrekt.