Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

Personen geboren in een ander land dan België of Brazilië na 1 januari 1985

Informatie over de Belgische nationaliteit voor personen geboren in een ander land dan België of Brazilië na 1 januari 1985.
  1. Laatst bijgewerkt op

Over het algemeen gelden dezelfde regels als voor wie in Brazilië geboren is.

Het is echter in sommige gevallen mogelijk dat kinderen of adoptiefkinderen van een Belg, die zelf in het buitenland geboren is, die zelf geen enkele andere nationaliteit bezitten toch aanspraak kunnen maken op de Belgische nationaliteit. Dit kan met name voorkomen in landen waar men niet automatisch door geboorte de nationaliteit verkrijgt. Dit is niet het geval in Brazilië.

Contacteer uw consulaat indien u denkt dat dit voor u het geval is.